Mời góp ý kiến dự thảo TCVN “Hỗn hợp nhựa – Phương pháp rút gọn mẫu đến kích cỡ thử nghiệm”, mã số TC2249

Ngày bắt đầu lấy ý kiến: 28/09/2022, Ngày hết hạn lấy ý kiến: 28/11/2022

Nội dung văn bản:

Nội dung văn bản:

Bộ Giao thông vận tải nhận được văn bản số 1897/VKHCN-KHCN ngày 15/9/2022 của Viện Khoa học & Công nghệ GTVT đề nghị thẩm định tiêu chuẩn Việt Nam “Hỗn hợp nhựa – Phương pháp rút gọn mẫu đến kích cỡ thử nghiệm”, mã số TC2249.

Bộ Giao thông vận tải xin gửi tới Quý cơ quan/chuyên gia dự thảo TCVN do Viện Khoa học & Công nghệ GTVT chủ trì biên soạn theo kế hoạch KHCN của Bộ GTVT năm 2022 “Hỗn hợp nhựa – Phương pháp rút gọn mẫu đến kích cỡ thử nghiệm”, mã số TC2249.

Để có cơ sở xem xét, nghiệm thu và trình cấp có thẩm quyền thẩm định, công bố dự thảo Tiêu chuẩn Việt Nam nêu trên, đề nghị Quý cơ quan/chuyên gia nghiên cứu dự thảo TCVN nêu trên và có ý kiến bằng văn bản gửi về Bộ Giao thông vận tải (qua Vụ Khoa học công nghệ, Bộ GTVT) trước ngày 01/11/2022.

Rất mong nhận được sự hợp tác của Quý cơ quan/chuyên gia./.

Thông tin chi tiết xem tại đây.

Vụ Khoa học Công nghệ