Mời góp ý dự thảo Góp ý dự thảo Đề án cải thiện hạ tầng và chất lượng dịch vụ đường sắt phục vụ khách du lịch (lần 3)

Ngày bắt đầu lấy ý kiến: 28/09/2022, Ngày hết hạn lấy ý kiến: 28/11/2022

Nội dung văn bản:

Nội dung văn bản:

Bộ GTVT đang chủ trì xây dựng dự thảo Góp ý dự thảo Đề án cải thiện hạ tầng và chất lượng dịch vụ đường sắt phục vụ khách du lịch (lần 3)

Để sớm hoàn thiện và ban hành Thông tư, Bộ GTVT mong nhận được nhiều ý kiến góp ý cho Dự thảo từ các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và nhân dân trong cả nước.

Ý kiến góp ý đề nghị gửi về Bộ GTVT, địa chỉ 80 Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội,  email: hungtt@mt.gov.vn để tổng hợp.

Trân trọng cảm ơn.