• Bộ trưởng Đinh La Thăng

  • Điện thoại:(04) 39424780
  • Email:thangdl@mt.gov.vn
  • Nhiệm kỳ:Từ 2011- 2016

Tiểu sử:

Bộ trưởng Đinh La Thăng Ngày sinh: 09/10/1960 Quê quán: Nam Định

Bộ trưởng Đinh La Thăng
Sinh ngày: 10/09/1960
Quê quán: Nam Định
Học vị: Tiến sỹ
Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khoá X, XI
Đại biểu Quốc hội Khoá XI, XIII

·        1983-2001: Công tác tại các đơn vị của Tổng công ty Sông Đà; Bí thư Đảng uỷ, Phó Tổng giám đốc kiêm Chủ tịch Công đoàn Tổng công ty Sông Đà; Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Khóa V, VI.

·        Uỷ viên Trung ương Hội Kế toán Việt Nam, Phó Chủ tịch Hội Kế toán ngành Xây dựng, Uỷ viên Ban thường vụ Công đoàn Xây dựng Việt Nam, Phó Chủ tịch Hội các nhà doanh nghiệp trẻ Việt Nam.

·        4/2001-10/2003: Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng công ty Sông Đà. Đại biểu Quốc hội Khoá XI, Uỷ viên Uỷ ban Đối ngoại của Quốc hội.

·        10/2003-12/2005: Phó Bí thư Tỉnh ủy Thừa Thiên – Huế. Đại biểu Quốc hội Khoá XI, Uỷ viên Uỷ ban Đối ngoại của Quốc hội.

·        1/2006-12/2008: Bí thư Ban Cán sự đảng, Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam. Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X của Đảng được bầu vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng; đại biểu Quốc hội Khoá XI, Uỷ viên Uỷ ban Đối ngoại của Quốc hội, Phó Bí thư Đảng uỷ cơ quan Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam.

·        Từ tháng 12/2008: Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam.

·        Tại Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng, tháng 1/2011, được bầu vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Đại biểu Quốc hội Khoá XIII.

·        Tại Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XIII, tháng 8/2011, được Quốc hội phê chuẩn làm Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải. 


Chức năng nhiệm vụ:

a) Lãnh đạo, chỉ đạo và quản lý toàn diện các mặt công tác của Bộ được Chính phủ quy định tại Nghị định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các Bộ, cơ quan ngang Bộ và Nghị định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ GTVT.

b) Trực tiếp chỉ đạo công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, chiến lược, quy hoạch, cơ chế đột phá, kế hoạch phát triển chung của ngành giao thông vận tải; công tác tổ chức cán bộ, kế hoạch và đầu tư, hợp tác quốc tế, thanh tra, kiểm tra và giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng, an toàn giao thông, thi đua, khen thưởng và kỷ luật. Chỉ đạo chung các dự án cải tạo, mở rộng, nâng cấp Quốc lộ 1 và đường Hồ Chí Minh qua khu vực các tỉnh Tây Nguyên đến Bình Phước.

c) Theo dõi và chỉ đạo hoạt động của các đơn vị: Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ Hợp tác quốc tế, Vụ Pháp chế, Cục Quản lý xây dựng và Chất lượng công trình giao thông, Thanh tra Bộ.

d) Kiêm các chức danh:

- Chủ tịch Hội đồng Thi đua khen thưởng Bộ GTVT;

- Trưởng ban Ban Chỉ đạo cải cách hành chính Bộ GTVT;

- Thành viên Ban Chỉ đạo tái cơ cấu Tổng công ty Công nghiệp tàu thủy của Chính phủ;

- Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia;

- Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban An ninh hàng không dân dụng Quốc gia;

- Phó Trưởng ban thường trực Ban Chỉ đạo các công trình, dự án trọng điểm ngành GTVT;

- Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ bảo trì đường bộ Trung ương;

- Trưởng ban Ban Chỉ đạo thực hiện quy hoạch di dời các cảng trên sông Sài Gòn và Nhà máy đóng tàu Ba Son;

- Chủ tịch Hội đồng phối hợp công tác phổ biến, giáo dục pháp luật của Bộ GTVT;

- Ủy viên Ban Chỉ đạo Chiến lược công nghiệp hóa của Việt Nam trong khuôn khổ hợp tác Việt Nam - Nhật Bản đến năm 2020;

- Trưởng ban Ban Chỉ đạo tái cơ cấu Tổng công ty Hàng hải Việt Nam và Tổng công ty Công nghiệp tàu thủy.