Trả lời kiến nghị cử tri tỉnh Quảng Nam về xác định giới hạn tải trọng trục xe đối với phương tiện tham gia giao thông trên đường bộ

Thứ hai, 05/10/2020 13:33 GMT+7

Ngày 2/10/2020, Bộ GTVT có Văn bản số 9918/BGTVT-KCHT gửi Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Nam về việc trả lời kiến nghị cử tri gửi tới trước Kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIV.

Theo đó, Bộ GTVT nhận được ý kiến của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Nam tại Văn bản số 74/ĐĐBQH-VP, nội dung kiến nghị như sau:

Đề nghị xem xét lại nội dung trả lời kiến nghị cử tri trước Kỳ họp thứ 9 về xác định giới hạn tải trọng trục xe đối với phương tiện tham gia giao thông trên đường bộ và Công văn số 1919/SGTVT-QLCLCT ngày 06/8/2020 của Sở GTVT Quảng Nam về việc xác định giới hạn tải trọng trục xe đối với phương tiện tham gia giao thông trên đường bộ. 

Ảnh minh họa

Trước tiên, Bộ GTVT trân trọng cảm ơn cử tri và Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Nam đã quan tâm, góp ý đối với công tác quản lý, đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng giao thông trên địa bàn tỉnh Quảng Nam nhằm giúp công tác quản lý nhà nước của Bộ GTVT ngày càng tốt hơn, đáp ứng nhu cầu của xã hội và người dân. 

Về nội dung kiến nghị của cử tri nêu trên, Bộ GTVT trả lời như sau: 

Ngày 28/8/2020, Bộ GTVT đã có Văn bản số 8526/BGTVT-KCHT giao nhiệm vụ cho các đơn vị như sau: Giao Cục Đăng kiểm Việt Nam (ĐKVN) chủ trì, phối hợp với Sở GTVT Quảng Nam kiểm tra thực tế loại phương tiện nêu trên, xác định rõ cơ cấu của 4 trục xe và khoảng cách giữa các trục; Trên cơ sở văn bản trả lời của Cục ĐKVN, giao Tổng cục Đường bộ Việt Nam (ĐBVN) hướng dẫn tính toán xác định giới hạn tải trọng trục xe đối với phương tiện tham gia giao thông trên đường bộ, trả lời Sở GTVT Quảng Nam và Báo cáo Bộ GTVT để trả lời Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Nam. 

Ngày 11/09/2020, Cục ĐKVN có báo cáo Bộ GTVT tại Văn bản số 3027/ĐKVN-VRA; ngày 25/9/2020, Tổng cục ĐBVN đã trả lời Sở GTVT Quảng Nam tại Văn bản số 6979/TCĐBVN-ATGT về việc xác định giới hạn tải trọng trục xe đối với phương tiện tham gia giao thông trên đường bộ (Gửi kèm theo). Căn cứ vào báo cáo của Cục ĐKVN và hướng dẫn của Tổng cục ĐBVN, đề nghị Sở GTVT Quảng Nam tổ chức triển khai thực hiện; trong quá trình thực hiện nếu còn vướng mắc, đề nghị Sở GTVT Quảng Nam liên hệ Tổng cục ĐBVN để được hướng dẫn bổ sung. 

Trên đây là trả lời của Bộ GTVT đối với kiến nghị của cử tri tỉnh Quảng Nam, trân trọng gửi tới Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Nam để trả lời cử tri và rất mong tiếp tục nhận được sự quan tâm, góp ý của cử tri đối với ngành GTVT.

Cổng TTĐT Bộ GTVT
 

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)