Thành lập Hội đồng thẩm định các chương trình đào tạo, huấn luyện thuyền viên theo Công ước STCW78 sửa đổi 2010

Thứ ba, 21/02/2012 11:28 GMT+7
Thứ trưởng Nguyễn Hồng Trường vừa ký Quyết định số 317/QĐ-BGTVT ngày 16/02/2012 về việc thành lập Hội đồng thẩm định các chương trình đào tạo, huấn luyện thuyền viên theo Công ước STCW78 sửa đổi 2010.

Thứ trưởng Nguyễn Hồng Trường vừa ký Quyết định số 317/QĐ-BGTVT ngày 16/02/2012 về việc thành lập Hội đồng thẩm định các chương trình đào tạo, huấn luyện thuyền viên theo Công ước STCW78 sửa đổi 2010.

Theo đó, Hội đồng có nhiệm vụ nghiên cứu, phản biện, nhận xét và đánh giá chất lượng những nội dung của dự thảo các chương trình đào tạo, huấn luyện Sơ cứu, Chăm sóc y tế theo Công ước STCW78 sửa đổi 2010; Tổ chức thẩm định và chịu trách nhiệm về chất lượng thẩm định dự thảo các chương trình đào tạo, huấn luyện Sơ cứu, Chăm sóc y tế theo Công ước STCW78 sửa đổi 2010; Kiến nghị việc ban hành hoặc chưa đủ điều kiện ban hành chương trình đào tạo, huấn luyện Sơ cứu, Chăm sóc y tế theo Công ước STCW78 sửa đổi 2010; Lập báo cáo kết quả thẩm định trình Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành.

Hội đồng do TS. Trần Bảo Ngọc - Phó Vụ trưởng Vụ TCCB, Bộ Giao thông vận tải làm chủ tịch, BS CKII. Hoàng Thị Hiếu - Phó Cục trưởng Cục Y tế GTVT làm phó chủ tịch.

DT

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)
  
Khách online:1997
Lượt truy cập: 106107735