Kiểm điểm công tác xây dựng tài liệu giảng dạy, tổ chức huấn luyện các khóa An ninh tàu biến

Thứ hai, 25/03/2013 10:18 GMT+7
Bộ GTVT vừa có Văn bản số135/TB-BGTVT thông báo Nội dung cuộc họp kiểm điểm công tác xây dựng tài liệu giảng dạy, tổ chức huấn luyện các khóa An ninh tàu biến và xem xét đề xuất của Cục Đăng kiểm Viêt Nam về huấn luyện và cấp giấy chửng nhận huấn luyện nghiệp vụ Sỹ quan an ninh tàu biển.

Bộ GTVT vừa có Văn bản số 135/TB-BGTVT thông báo nội dung cuộc họp kiểm điểm công tác xây dựng tài liệu giảng dạy, tổ chức huấn luyện các khóa An ninh tàu biến và xem xét đề xuất của Cục Đăng kiểm Viêt Nam về huấn luyện và cấp giấy chửng nhận huấn luyện nghiệp vụ Sỹ quan an ninh tàu biển.

Nội dung Thông báo cho biết, ngày 6/3/2013, Lãnh đạo Vụ Tổ chức cán bộ đã chủ trì cuộc họp kiểm điểm công tác xây dựng tài liệu giảng dạy, tổ chức huấn luyện các khóa An ninh tàu biển và lấy ý kiến về đề xuất của Cục Đãng kiểm Việt Nam trong công tác huân luyện và cấp giấy chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ Sỹ quan an ninh tàu biển. Tham gia cuộc họp có đại diện lãnh đạo và chuyên viên của các cơ quan, đơn vị: Vụ Tổ chức cán bộ, Cục Đăng kiểm Việt Nam, Cục Hàng hải Việt Nam, Trường Đại học Hàng hải, Trường Cao đẳng Hàng hải I, Trung tâm Huấn luyện thuyền viên VOSCO.

Sau khi đại diện các cơ quan, đơn vị báo cáo và thảo luận, các thành viên dự họp đã đánh giá cao sự chủ động và những đóng góp của Cục Đăng kiểm Việt Nam trong công tác huấn luyện và cấp giấy chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ Sỹ quan an ninh tàu biển trong thời gian qua, góp phần quan trọng trong công tác huấn luyện và cấp giấy chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ Sỹ quan an ninh tàu biển của Việt Nam. Đồng thời đề nghị các cơ sở đào tạo, huấn luyện báo cáo, cập nhật đầy đủ số liệu, kết quả huấn luyện và cấp giấy chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ về An ninh tàu biển về Cục Hàng hải Việt Nam và Cục Đăng kiểm Việt Nam để thuận lợi trong công tác quản lý và báo cáo việc thực thi các công ước liên quan đối với Tổ chức Hàng hải Quốc tế (IMO).

Các thành viên cũng ủng hộ đề xuất của Cục Đăng kiểm Việt Nam về triển khai phần mềm sát hạch, cấp Giấy chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ Sỹ quan an ninh tàu biển. Theo đó đề nghị Cục Đăng kiểm Việt Nam báo cáo Bộ Giao thông vận tải để tiến hành thẩm định, triển khai phần mềm đến các cơ sở đào tạo, huấn luyện và áp dụng thống nhất trên toàn quốc.

DT

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)
  
Khách online:2235
Lượt truy cập: 106109275