Số liệu phương tiện cơ giới đường bộ đăng ký mới

Thứ hai, 15/04/2013 14:09
Số liệu phương tiện cơ giới đường bộ đăng ký mới

SỐ LIỆU PHƯƠNG TIỆN CƠ GIỚI ĐƯỜNG BỘ ĐĂNG KÝ MỚI

Phương tiện cơ giới đường bộ Đăng ký mới Tổng số
Tháng 2/2012
Ô tô 6.128 1.901.999
Mô tô 126.521 34.302.583
Cộng 36.204.582
Tháng 3/2012
Ô tô 10.476 1.912.475
Mô tô 187.466 34.490.049
Cộng 36.402.524
Tháng 5/2012
Ô tô 10,035 1,932,787
Mô tô 190,604 34,878,460
Cộng 36,811,247
Tháng 7/2012
Ô tô 8,101 1,950,964
Mô tô 175,114 35,240,162
Cộng 37,191,126
Tháng 9/2012
Ô tô 9,702 1,970,698
Mô tô 196,760 35,631,256
Cộng 37,601,954
Tháng 3/2013
Ô tô 5,943 2,033,265
Mô tô 198,866 37,023,078
Cộng 39,056,343
Quý 1/2013
Ô tô 28,535 2,033,265
Mô tô 691,599 37,023,078
Cộng 39,056,343

Nguồn: Báo cáo giao ban Bộ thường kỳ.

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)
  
Khách online:8052
Lượt truy cập: 148.220.041