Ban hành Ngân hàng câu hỏi thi sỹ quan hàng hải chuyên ngành Khai thác máy tàu biển

Thứ tư, 14/08/2013 06:12 GMT+7
Ngày 28/6, Bộ GTVT đã có Quyết định số 1830/QĐ-BGTVT Ban hành Ngân hàng câu hỏi thi sỹ quan hàng hải chuyên ngành Khai thác máy tàu biển.

Ngày 28/6, Bộ GTVT đã có Quyết định số 1830/QĐ-BGTVT Ban hành Ngân hàng câu hỏi thi sỹ quan hàng hải chuyên ngành Khai thác máy tàu biển.

Theo Quyết định, Ngân hàng câu hỏi thi sỹ quan hàng hải chuyên ngành Khai thác máy tàu biển, bao gồm 07 nhóm ngân hàng câu hỏi thi:

1. Ngân hàng câu hỏi thi Máy trưởng tàu có tổng công suất máy chính từ 3.000 KW trở lên;

2. Ngân hàng câu hỏi thi Máy hai tàu có tổng công suất máy chính từ 3.000 KW trở lên;

3. Ngân hàng câu hỏi thi Máy trưởng tàu có tổng công suất máy chính từ 750 KW đến dưới 3.000 KW;

4. Ngân hàng câu hỏi thi Máy hai tàu có tổng công suất máy chính từ 750 KW đến dưới 3.000 KW;

5. Ngân hàng câu hỏi thi sỹ quan máy tàu có tổng công suất máy chính tử 750 KW trở lên;

6. Ngân hàng câu hỏi thi sỹ quan máy tàu có tổng công suất máy chính từ 75 KW đến dưới 750 KW;

7. Ngân hàng câu hỏi thi sỹ quan mức quản lý tàu có tổng công suất máy chính từ 75 KW đến dưới 750 KW.

Quyết định nêu rõ: Ngân hàng câu hỏi thi sỹ quan hàng hải quy định tại Quyết định này được sử dụng để ra các bộ đề thi phục vụ các kỳ thi sỹ quan hàng hải. Hội đồng thi sỹ quan theo quy định tại Thông tư số 11/2012/TT-BGTVT có trách nhiệm lựa chọn câu hỏi thi trong phạm vi Ngân hàng câu hỏi thi để ra đề thi theo đúng quy định.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày 01/7/2013.

DT

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)
  
Khách online:1690
Lượt truy cập: 106539584