Triển khai Công ước STCW78 2010 năm 2013

Thứ sáu, 01/03/2013 10:18 GMT+7
Bộ GTVT vừa có Thông báo 108/TB-BGTVT ngày 25/02/2013 thông báo nội dung cuộc họp Kế hoạch triển khai Công ước STCW78 2010 năm 2013.

Bộ GTVT vừa có Thông báo 108/TB-BGTVT ngày 25/02/2013 thông báo nội dung cuộc họp Kế hoạch triển khai Công ước STCW78 2010 năm 2013.

Theo Thông báo, ngày 22/02/2013, Ban Chỉ đạo để triển khai Công ước STCW78 sửa đổi đã tổ chức cuộc họp về Kế hoạch triển khai Công ước STCW78/2010 năm 2013 dưới sự chủ trì của Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ - Phó trưởng Ban thường trực Ban Chỉ đạo để triển khai Công ước STCW78 sửa đổi Trần Bảo Ngọc.

Tham dự cuộc họp có đại diện Lãnh đạo, chuyên viên của các cơ quan, đơn vị: Vụ Hợp tác quốc tế, Cục Hàng hải Việt Nam, Cục Đăng kiểm Việt Nam, Cục Y tế GTVT, Văn phòng Ban Thư ký IMO Việt Nam, Trường Đại học Hàng hải, Trường Đại học GTVT TP. Hồ Chí Minh, Trường Cao đẳng Hàng hải I, và Trường Cao đẳng nghề Hàng hải TP. Hồ Chí Minh.

Tại cuộc họp, đại diện các cơ quan, đơn vị đã báo cáo các nội dung, nhiệm vụ được giao theo Thông báo số 536/TB-BGTVT và Quyết định số 2022/QĐ- BGTVT. Sau khi trao đổi, thảo luận, các thành viên tham dự cuộc họp đã thống nhất về kế hoạch triền khai Công ước STCW78/2010 năm 2013. Theo đó, các cơ quan, đơn vị đã triển khai thực hiện các nội dung, nhiệm vụ được giao theo Thông báo số 536/TB-BGTVT và Quyết định số 2022/QĐ-BGTVT về cơ bản đã đảm bảo theo tiến độ, kế hoạch.

Để đảm bảo việc các tiêu chuẩn sửa đổi của Công ước STCW78/2010 áp dụng cho các học viên vào học tập, huấn luyện tại các cơ sở đào tạo, huấn luyện thuyền viên của Việt Nam theo đúng kế hoạch (sau ngày 01/7/2013), các cơ quan, đơn vị cần tiếp tục triển khai thực hiện các nội dung công việc năm 2013 theo Thông báo số 536/TB-BGTVT và Quyết định số 2022/QĐ-BGTVT, trong đó Trường Đại học Hàng hải, Trường Đại học Giao thông vận tải TP. Hồ Chí Minh, Trường Cao đẳng Hàng hải I  tập trung xây dựng bộ đề thi (kèm theo đáp án và hướng dẫn sử dụng) và  hoàn thành hồ sơ báo cáo Bộ GTVT để được chấp thuận triển khai tổ chức các khoá đào tạo, bồi dưỡng, huấn luyện theo Thông tư số 11/2012/TT-GTVT. Trường Cao đẳng nghề Hàng hải TP. Hồ Chí Minh và các cơ sở đào tạo, huấn luyện thuyền viên khác khẩn trương hoàn thành hồ sơ báo cáo Bộ GTVT để được chấp thuận triển khai tổ chức các khoá đào tạo, bồi dưỡng, huấn luyện theo Thông tư số 11/2012/TT-GTVT.

DT

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)
  
Khách online:1974
Lượt truy cập: 106558197