Triển khai thực hiện các nhiệm vụ Đề án “Triển khai thực hiện các quy định của Công ước STCW78/2010” trong năm 2014

Thứ tư, 05/03/2014 15:41 GMT+7
Ngày 4/3, Bộ GTVT đã ban hành văn bản yêu cầu Cục Hàng hải Việt Nam, Cục Y tế GTVT, Trường Đại học Hàng hải Việt Nam, các cơ sở đào tạo, huấn luyện thuyền viên cùng các cơ quan, đơn vị liên quan khẩn trương triển khai thực hiện các nhiệm vụ Đề án “Triển khai thực hiện các quy định của Công ước STCW78/2010” trong năm 2014.

Ngày 4/3, Bộ GTVT đã ban hành văn bản yêu cầu Cục Hàng hải Việt Nam, Cục Y tế GTVT, Trường Đại học Hàng hải Việt Nam, các cơ sở đào tạo, huấn luyện thuyền viên cùng các cơ quan, đơn vị liên quan khẩn trương triển khai thực hiện các nhiệm vụ Đề án “Triển khai thực hiện các quy định của Công ước STCW78/2010” trong năm 2014.

Tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ Đề án “Triển khai thực hiện các quy định của Công ước quốc tế về tiêu chuẩn huấn luyện, cấp chứng chỉ và trực ca của thuyền viên năm 1978 sửa đổi năm 2010” ban hành kèm theo Quyết định số 1260/QĐ-BGTVT ngày 13/5/2013 của Bộ trưởng Bộ GTVT. Trong thời gian tới, các cơ quan, đơn vị tiếp tục rà soát, đề xuất sửa đổi, bổ sung các quy định về đào tạo, huấn luyện, cấp chứng chỉ và trực ca cho thuyền viên của Việt Nam trên cơ sở những quy định của Công ước STCW78/2010.

Cụ thể, Cục Hàng hải Việt Nam có nhiệm vụ sớm triển khai công tác đánh giá độc lập theo quy định I/8 của Công ước STCW từ tháng 4/2014 và báo cáo kết quả về Vụ Tổ chức cán bộ - Bộ GTVT trước ngày 01/07/2014 để thẩm định báo cáo Tổ chức Hàng hải quốc tế (IMO) theo đúng tiến độ; Tăng cường hơn nữa công tác tuyên truyền, phổ biết về những sửa đổi của Công ước STCW78/2010 và nội dung triển khai của Việt Nam tới các chủ tàu, thuyền viên; Tiếp tục nghiên cứu, đổi mới công tác quản lý thuyền viên; công tác tổ chức, bồi dưỡng, thi và cấp Giấy chứng nhận khả năng chuyên môn cho thuyền viên đảm bảo đúng quy định, tránh các hiện tượng tiêu cực có thể xảy ra, trong đó đặc biệt quan tâm thường xuyên kiểm tra, giám sát Hội đồng thi sĩ quan hàng hải.

Bên cạnh đó, Cục Y tế GTVT phối hợp chặt chẽ với Bộ Y tế trong việc xây dựng, ban hành Thông tư thay thế Quyết định số 20/QĐ-BYT ngày 09/6/2008 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc ban hành Tiêu chuẩn sức khỏe của thuyền viên làm việc trên tàu biển Việt Nam.

Đồng thời, Trường Đại học Hàng hải Việt Nam có nhiệm vụ xây dựng chương trình đào tạo bếp trưởng trình Bộ GTVT trước ngày 1/4/2014 để thẩm định, ban hành.

Ngoài ra, các cơ sở đào tạo, huấn luyện thuyền viên phải khẩn trương chuẩn bị chương trình đào tạo, giáo trình, tài liệu giảng dạy, đội ngũ giáo viên, cơ sở vật chất cho khóa đào tạo tiếng Anh chuyên ngành Hàng hải và các khóa đào tạo, huấn luyện khác theo tiêu chuẩn của Công ước STCW78/2010, báo cáo Bộ GTVT để được chấp thuận và sớm triển khai thực hiện.

Vũ Hoa

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)
  
Khách online:1686
Lượt truy cập: 106539004