Thông báo nội dung cuộc họp đánh giá kết quả thực hiện các nhiệm vụ Đề án Triển khai thực hiện các quy định của Công ước STCW1978/2010” trong thời gian qua và triển khai các nhiệm vụ Quý II/2014

Thứ tư, 23/04/2014 14:48 GMT+7
Ngày 22/4, Bộ GTVT có Thông báo số 380/TB-BGTVT về nội dung cuộc họp đánh giá kết quả thực hiện các nhiệm vụ Đề án Triển khai thực hiện các quy định của Công ước quốc tế về tiêu chuẩn huấn luyện, cấp chứng chỉ và trực ca của thuyền viên năm 1978 sửa đổi năm 2010 (Công ước STCW1978/2010) trong thời gian qua và triển khai các nhiệm vụ Quý II/2014.

Ngày 22/4, Bộ GTVT có Thông báo số 380/TB-BGTVT về nội dung cuộc họp đánh giá kết quả thực hiện các nhiệm vụ Đề án Triển khai thực hiện các quy định của Công ước quốc tế về tiêu chuẩn huấn luyện, cấp chứng chỉ và trực ca của thuyền viên năm 1978 sửa đổi năm 2010 (Công ước STCW1978/2010) trong thời gian qua và triển khai các nhiệm vụ Quý II/2014.

Theo đó, tiếp tục thực hiện Quyết định số 1260/QĐ-BGTVT ngày 13/5/2013 của Bộ trưởng Bộ GTVT về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án Triển khai thực hiện các quy định của Công ước quốc tế về tiêu chuẩn huấn luyện, cấp chứng chỉ và trực ca của thuyền viên năm 1978 sửa đổi năm 2010, ngày 21/4/2014 Phó Trưởng Ban thường trực Ban Chỉ đạo triển khai Công ước STCW1978/2010 sửa đổi đã chủ trì cuộc họp đánh giá những nội dung công việc thực hiện trong thời gian qua và ban hành kế hoạch thực hiện trong Quý II/2014. Sau khi trao đổi, thảo luận tại cuộc họp, các thành viên thống nhất với kết luận của chủ trì cuộc họp. Cụ thể, trong thời gian qua các cơ quan, đơn vị đã triển khai thực hiện các nội dung, nhiệm vụ được giao theo Quyết định số 1260/QĐ-BGTVT về cơ bản đảm bảo tiến độ, kế hoạch và yêu cầu.

Về nhiệm vụ trọng tâm Quý II/2014, các đơn vị sẽ tiếp tục tập trung triển khai các nội dung, nhiệm vụ theo kế hoạch. Trong đó, đề nghị Cục Hàng hải Việt Nam sớm triển khai công tác đánh giá độc lập theo quy định I/8 của Công ước STWC; Cục Y tế GTVT tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Bộ Y tế trong việc xây dựng, ban hành Thông tư thay thế Quyết định số 20/QĐ-BYT ngày 9/6/2008 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc ban hành Tiêu chuẩn sức khỏe của thuyền viên làm việc trên tàu biển Việt Nam.

Đối với các cơ sở đào tạo đã được Bộ GTVT chấp thuận cho phép tổ chức các khóa đào tạo theo tiêu chuẩn của Công ước STCW1978/2010 phải khẩn trương chuẩn bị giáo trình, bài giảng và tài liệu giảng dạy để thực hiện đào tạo theo quy định. Các cơ sở đào tạo chưa được Bộ GTVT chấp thuận cho phép tổ chức các khóa đào tạo theo tiêu chuẩn của Công ước STCW1978/2010 tiếp tục chuẩn bị đội ngũ giáo viên, cơ sở vật chất, tài liệu giảng dạy cho các khóa đào tạo, huấn luyện theo tiêu chuẩn của Công ước STCW1978/2010, báo cáo Bộ GTVT để được chấp thuận và sớm triển khai thực hiện.

Bên cạnh đó, để đảm bảo thực hiện các mục tiêu của Đề án Triển khai thực hiện các quy định của Công ước quốc tế về tiêu chuẩn huấn luyện, cấp chứng chỉ và trực ca của thuyền viên năm 1978 sửa đổi năm 2010 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt theo Quyết định số 585/QĐ-TTg ngày 11/4/2013, Bộ GTVT đề nghị các cơ sở đào tạo thuộc Bộ khẩn trương rà soát các điều kiện thực tế của đơn vị, đề xuất những nội dung cần tiếp tục đầu tư phù hợp với nội dung của Đề án, báo cáo về Bộ GTVT để tổng hợp, đề nghị các Bộ Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư ưu tiên bố trí kinh phí thực hiện.

K.A

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)
  
Khách online:1307
Lượt truy cập: 106538076