Thông tư liên tịch số 12/2005/TTLT/BTM - BTNMT - BGTVT ngày 08/07/2005 Bộ Thương mại, Bộ Tài nguyên môi trường, Bộ Giao thông vận tải hướng dẫn diều kiện an toàn môI trường đối với hoạt động cung ứng dầu cho tàu biển

Thứ năm, 25/10/2012 14:09
Thông tư liên tịch số 12/2005/TTLT/BTM - BTNMT - BGTVT ngày 08/07/2005 Bộ Thương mại, Bộ Tài nguyên môi trường, Bộ Giao thông vận tải hướng dẫn diều kiện an toàn môI trường đối với hoạt động cung ứng dầu cho tàu biển

Ngày 08/07/2005, liên Bộ Thương mại, Tài nguyên môi trường, Giao thông vận tải đã ban hành Thông tư liên tịch số 12/2005/TTLT/BTM - BTNMT - BGTVT hướng dẫn diều kiện an toàn môI trường đối với hoạt động cung ứng dầu cho tàu biển.

Chi tiết xem tại đây.

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)
  
Khách online:12990
Lượt truy cập: 131.225.404