Thông tư quy định về xây dựng, ban hành, hợp nhất văn bản QPPL, kiểm soát thủ tục hành chính, kiểm tra, xử lý văn bản, rà soát, hệ thống hóa văn bản QPPL và theo dõi thi hành pháp luật trong lĩnh vực GTVT

Thứ năm, 08/09/2016 15:50 GMT+7
Ngày 30/8, Bộ GTVT vừa ban hành Thông tư số 21/2016/TT-BGTVT quy định về xây dựng, ban hành, hợp nhất văn bản QPPL, kiểm soát thủ tục hành chính, kiểm tra, xử lý văn bản, rà soát, hệ thống hóa văn bản QPPL và theo dõi thi hành pháp luật trong lĩnh vực GTVT.

Thông tư gồm 9 chương, 81 điều quy định về lập đề nghị xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, lập Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật về giao thông vận tải (sau đây gọi chung là văn bản quy phạm pháp luật); soạn thảo, thẩm định, ban hành văn bản quy phạm pháp luật; hợp nhất văn bản quy phạm pháp luật; kiểm soát thủ tục hành chính; kiểm tra và xử lý văn bản quy phạm pháp luật; rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật và theo dõi thi hành pháp luật.

Thông tư áp dụng đối với cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến việc xây dựng, ban hành, hợp nhất văn bản QPPL, kiểm soát TTHC, kiểm tra và xử lý văn bản QPPL, rà soát hệ thống hóa văn bản QPPL, theo dõi thi hành pháp luật trong lĩnh vực GTVT.

Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/10/2016.

Toàn văn Quyết định xem Tại đây

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)
  
Khách online:2258
Lượt truy cập: 106556617