Ban hành Quy chế làm việc Hội đồng đánh giá xếp hạng phương án thi tuyển kiến trúc nhà ga hành khách Cảng hàng không quốc tế Long Thành

Thứ sáu, 09/09/2016 16:35 GMT+7
Bộ trưởng - Chủ tịch Hội đồng đánh giá xếp hạng phương án kiến trúc Trương Quang Nghĩa vừa ký Quyết định số 2861/QĐ-BGTVT ngày 8/9/2016 "Ban hành Quy chế làm việc Hội đồng đánh giá xếp hạng phương án thi tuyển kiến trúc nhà ga hành khách Cảng hàng không quốc tế Long Thành".
Theo đó, Hội đồng đánh giá xếp hạng phương án thi tuyển kiến trúc Nhà ga hành khách Cảng hàng không quốc tế Long Thành (sau đây viết tắt là Hội đồng) có nhiệm vụ đánh giá, xếp hạng chọn ra 03 phương án cao nhất: Nhất, nhì, ba của cuộc thi để Ban tổ chức trao giải thưởng, lấy ý kiến cộng đồng, báo cáo Hội đồng kết quả lấy ý kiến để Hội đồng báo cáo Chính phủ xem xét lựa chọn phương án đạt hiệu quả cao nhất đưa vào báo cáo đầu tư để đầu tư xây dựng công trình. Trong trường hợp 03 hoặc 02 phương án có số điểm tương đương nhau: Sẽ phân chia theo đồng hạng (đồng giải nhất, đồng giải nhì hoặc đồng giải ba).
 
Hội đồng sẽ làm việc theo quy chế thống nhất trong các thành viên. Phiên họp của Hội đồng phải có ít nhất 3/4 tổng số thành viên của Hội đồng tham dự, ý kiến bằng văn bản của thành viên vắng mặt chỉ có giá trị tham khảo; Các thành viên Hội đồng hoạt động độc lập, khách quan với tư cách cá nhân chuyên gia, nhà khoa học, nhà quản lý, không đại diện cho tổ chức nơi mình làm việc; Các thành viên Hội đồng thảo luận công khai, độc lập đánh giá về nhiệm vụ được giao tư vấn và quyết định theo hình thức chấm điểm; Các thành viên Hội đồng có ý kiến đánh giá bằng văn bản gửi đến Thư ký cuộc họp (trước hoặc sau cuộc họp) đối với nội đung được mời tham gia tư vấn và chịu trách nhiệm về kết quả tư vấn của mình; Hội đồng sẽ tự giải thể sau khi Thủ tướng Chính phủ phê duyệt kết quả thi tuyển phương án kiến trúc.
 
Cũng theo Quy chế nguyên tắc chung của việc đánh giá, xếp hạng phương án dự thi được thực hiện theo đúng phương pháp, tiêu chí quy định trong Quy chế và theo nguyên tắc bỏ phiếu kín để chọn ra phương án xếp hạng; Báo cáo kết quả đánh giá, xếp hạng phải được tất cả các thành viên Hội đồng tham gia ký xác nhận.
 
Quy chế có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký Quyết định.
 
Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)
  
Khách online:1934
Lượt truy cập: 106108856