Công ty DVMĐ Sân bay Việt Nam thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu

Thứ hai, 17/10/2016 09:22
Công ty TNHH MTV Dịch vụ mặt đất sân bay Việt Nam thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu với nội dung sau:

Tên dự án: Đầu tư trang thiết bị hỗ trợ phục vụ mặt đất năm 2016.

Tên gói thầu 01: Mua xe xúc nâng điện.

Số thông báo mời thầu: Gửi trực tiếp bản yêu cầu báo giá cho 03 nhà thầu.

Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh trong nước.

Giá gói thầu: 825.000.000 VNĐ

Giá trúng thầu: 814.000.000 VNĐ

Nhà thầu trúng thầu: Công ty TNHH Hệ thống thiết bị UMW Việt Nam.

Loại hợp đồng: Trọn gói.

Thời gian thực hiện hợp đồng: Trong vòng 60 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.

Quyết định phê duyệt: Số 1512/QĐ-VIAGS ngày 07/10/2016.

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)
  
Khách online:3168
Lượt truy cập: 123.696.307