Mời thầu gói thầu thuộc Dự án Đầu tư 01 xe ô tô chở khách 29 chỗ cho Cảng hàng không Đồng Hới

Thứ năm, 25/05/2017 14:47 GMT+7
Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam-CTCP thông báo mời thầu gói thầu thuộc Dự án Đầu tư 01 xe ô tô chở khách 29 chỗ cho Cảng hàng không Đồng Hới.

Nội dung thông báo mời thầu:

Tên gói thầu: Cung cấp 01 xe ô tô chở khách 29 chỗ cho Cảng hàng không Đồng Hới.

Tên dự án: Quỹ đầu tư phát triển của Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam-CTCP.

Nguồn vốn: Quỹ đầu tư phát triển của Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam-CTCP.

Bên mời thầu: Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam-CTCP.

Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh ( Chỉ chọn nhà thầu trong nước).

Thời gian bán HSYC: Từ 09 giờ 30 phút ngày 23/05/2017 đến 14 giờ 00 phút ngày 30/05/2017.

Địa điểm: Tổng công ty Cảng hàng không VN - CTCP, Ban kế hoạch-kinh doanh, phòng Mua sắm thiết bị-tài sản. Địa chỉ: 58 Trường Sơn, P.2, Q.Tân Bình, TP.Hồ Chí Minh. Điện thoại: 84.8.3848 5383, Fax: 84.8.3844 5127.

Giá bán: 1.000.000 VND.

Thời điểm mở thầu: 14 giờ 30 ngày 30/05/2017.

Hình thức đảm bảo: Thư bảo lãnh do tổ chức tín dụng hoặc chi nhánh ngân hàng nước ngoài được thành lập theo pháp luật Việt Nam phát hành.

Phương thức: Một giai đoạn một túi hồ sơ.

Số tiền đảm bảo: 18.000.000 VND (Mười tám triệu đồng chẵn).

Thời gian thực hiện hợp đồng: 30 ngày.

 

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)
  
Khách online:971
Lượt truy cập: 109616060