Mời thầu gói thầu thuộc Dự án Mua foam và bột chữa cháy cho các chi nhánh Cảng hàng không trực thuộc Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam-CTCP

Thứ năm, 25/05/2017 15:00 GMT+7
Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam-CTCP thông báo mời thầu gói thầu thuộc Dự án Mua foam và bột chữa cháy cho các chi nhánh Cảng hàng không trực thuộc Tổng công ty.
Nội dung thông báo mời thầu:

Tên gói thầu: Cung cấp foam và bột chữa cháy.

Tên dự án: Mua foam và bột chữa cháy cho các chi nhánh Cảng hàng không trực thuộc Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam-CTCP.

Nguồn vốn: Chi phí hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam - CTCP. 

Bên mời thầu: Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam-CTCP.

Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi ( Chỉ chọn nhà thầu trong nước )

Thời gian bán HSYC: Từ 07 giờ 30 phút ngày 31/05/2017 đến 14 giờ 00 phút ngày 12/06/2017.

Địa điểm: Tổng công ty Cảng hàng không VN - CTCP, Ban kế hoạch-kinh doanh, phòng Mua sắm thiết bị-tài sản. Địa chỉ: 58 Trường Sơn, P.2, Q.Tân Bình, TP.Hồ Chí Minh. Điện thoại: 84.8.3848 5383, Fax: 84.8.3844 5127.

Giá bán: 2.000.000 VND.

Thời điểm mở thầu: 14 giờ 30 ngày 12/06/2017.

Hình thức đảm bảo: Thư bảo lãnh do tổ chức tín dụng hoặc chi nhánh ngân hàng nước ngoài được thành lập theo pháp luật Việt Nam phát hành.

Phương thức: Một giai đoạn một túi hồ sơ.

Số tiền đảm bảo: 75.000.000 VND (Bảy mươi năm triệu đồng chẵn).

Thời gian thực hiện hợp đồng: 120 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.

 

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)
  
Khách online:887
Lượt truy cập: 109616443