Mời thầu gói thầu thuộc Dự án Đầu tư 05 xe ô tô cứu thương cho Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng, Cảng hàng không Điện Biên, Cảng hàng không Thọ Xuân, Cảng hàng không Côn Đảo và Cảng hàng không Liên Khương

Thứ sáu, 26/05/2017 08:59 GMT+7
Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam-CTCP thông báo mời thầu gói thầu thuộc Dự án Đầu tư 05 xe ô tô cứu thương cho Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng, Cảng hàng không Điện Biên, Cảng hàng không Thọ Xuân, Cảng hàng không Côn Đảo và Cảng hàng không Liên Khương.

Nội dung thông báo mời thầu:

Bên mời thầu: Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam-CTCP.

Tên gói thầu: Cung cấp 05 xe ô tô cứu thương cho Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng, Cảng hàng không Điện Biên, Cảng hàng không Thọ Xuân, Cảng hàng không Côn Đảo và Cảng hàng không Liên Khương.

Tên dự án: Đầu tư 05 xe ô tô cứu thương cho Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng, Cảng hàng không Điện Biên, Cảng hàng không Thọ Xuân, Cảng hàng không Côn Đảo và Cảng hàng không Liên Khương.

Nguồn vốn: Quỹ đầu tư phát triển của Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam - CTCP.

Phương thức: Một giai đoạn một túi hồ sơ.

Thời gian thực hiện hợp đồng: 30 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.

Phương thức hợp đồng: Trọn gói.

Hình thức đấu thầu: Chào hàng cạnh tranh, Chọn nhà thầu trong nước.

Hình thức nhận HSDT: Đấu thầu trực tiếp.

Thời gian bán HSMT: Từ 08 giờ 00 phút, ngày 31/05/2017 đến 14 giờ 00 phút, ngày 07/06/2017.

Địa điểm: Tổng công ty Cảng hàng không VN-CTCP, Ban Kế hoạch-kinh doanh (Lầu 7), Phòng Mua sắm thiết bị - tài sản. Địa chỉ: 58 Trường Sơn, P.2, Q.Tân Bình, Tp.Hồ Chí Minh. Điện thoại: 84.8.3848 5383 Fax: 84.8.3844 5127

Giá bán: 1,000,000 VND.

Thời điểm mở thầu: 14 giờ 30 phút, ngày 07/06/2017.

Hình thức đảm bảo: Thư bảo lãnh qua ngân hàng.

Số tiền đảm bảo: 57.000.000 VND (Năm mươi bảy triệu đồng chẵn).

 

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)
  
Khách online:1272
Lượt truy cập: 109615728