Bộ GTVT ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Đường sắt

Thứ sáu, 04/08/2017 12:11 GMT+7
Bộ trưởng Bộ GTVT Trương Quang Nghĩa vừa ký Quyết định số 2155/QĐ-BGTVT ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Đường sắt năm 2017. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký 25/7/2017.

Luật Đường sắt số 06/2017/QH14 được Quốc hội Khóa XIV thông qua tại kỳ họp thứ 3 ngày 16/6/2017, Chủ tịch nước công bố Lệnh số 03/2017/L-CTN ngày 26/6/2017, Luật Đường sắt năm 2017 có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2018 (sau đây gọi là Luật).

Nhằm triển khai thi hành Luật kịp thời, thống nhất và hiệu quả, Bộ GTVT ban hành Kế hoạch thi hành Luật với các nội dung cụ thể, đồng thời yêu cầu các Vụ, Tổng cục, các Cục, Tổng công ty Đường sắt Việt Nam và các cơ quan, đơn vị liên quan có trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện các nội dung, nhiệm vụ được phân công trong Kế hoạch này.

Nội dung Kế hoạch triển khai thi hành Luật Đường sắt năm 2017 xem tại đây.

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)
  
Khách online:1326
Lượt truy cập: 111120148