Bộ GTVT chung tay vì người nghèo

Thứ ba, 21/11/2017 08:27
Triển khai thực hiện Quyết định số 1258/QĐ-TTg ngày 21/8/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Kế hoạch tổ chức thực hiện Phong trào thi đua “Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau” giai đoạn 2016-2020, Bộ GTVT đã ban hành Kế hoạch tổ chức hưởng ứng Phong trào thi đua “Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau” của ngành GTVT.

Theo đó, các cơ quan, đơn vị căn cứ chức năng, nhiệm vụ tiếp tục xây dựng, hướng dẫn kịp thời và tổ chức thực hiện có hiệu quả Phong trào thi đua; thi đua đồng hành cùng người nghèo, hướng tới một thế giới không để ai bị bỏ lại phía sau nhằm huy động các tập thể, cá nhân trong và ngoài Ngành, các doanh nghiệp có những việc làm thiết thực tham gia đóng góp công sức, trí tuệ, của cải vật chất hỗ trợ, giúp đỡ địa phương, cộng đồng; Các cơ quan, đơn vị chủ động thực hiện các giải pháp tạo việc làm, đảm bảo đời sống của người lao động; đào tạo, đào tạo lại công nhân, viên chức, người lao động đáp ứng yêu cầu kỹ thuật công nghệ tiên tiến; quan tâm giải quyết kịp thời các chế độ chính sách đối với người lao động; Phối hợp với tổ chức đoàn thể, tuyên truyền, vận động các tổ chức, cá nhân tham gia tích cực hưởng ứng cuộc vận động “Vì người nghèo”, các hoạt động “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa” và xây dựng Quỹ Xã hội - từ thiện Công đoàn GTVT Việt Nam nhằm giúp đỡ những gia đình công nhân viên chức lao động nghèo, các gia đình có công với cách mạng, cựu thanh niên xung phong neo đơn, khó khăn, gia đình đặc biệt khó khăn...

Toàn văn kế hoạch xem tại đây.

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)
  
Khách online:11734
Lượt truy cập: 131.317.472