Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết của Bộ Chính trị khóa XII về phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn

Thứ tư, 22/11/2017 12:45

Bộ GTVT vừa ký Quyết định số 3211/QĐ-BGTVT ban hành Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết số 103/NQ-CP ngày 06 tháng 10 năm 2017 của Chính phủ Ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TW ngày 16 tháng 01 năm 2017 của Bộ Chính trị khóa XII về phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn.

Theo đó, Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết số 103/NQ-CP ngày 06 tháng 10 năm 2017 của Chính phủ Ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TW ngày 16 tháng 01 năm 2017 của Bộ Chính trị khóa XII về phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn (sau đây gọi chung là Kế hoạch) của Bộ Giao thông vận tải nhằm cụ thể hoá những nhiệm vụ và định hướng cơ bản liên quan đến ngành giao thông vận tải đã được giao tại Nghị quyết, cụ thể: Tổ chức thể chế hóa và thực hiện đầy đủ các quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp đề ra trong Nghị quyết số 103/NQ-CP ngày 06 tháng 10 năm 2017 của Chính phủ Ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TW ngày 16 tháng 01 năm 2017 của Bộ Chính trị khóa XII về phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn (sau đây gọi tắt là Nghị quyết số 103/NQ-CP); góp phần thực hiện thành công mục tiêu đến năm 2020 du lịch cơ bản trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, đến năm 2030 du lịch thực sự là ngành kinh tế mũi nhọn.

(Ảnh minh họa)

Xác định các nhiệm vụ để các cơ quan, đơn vị chủ động xây dựng kế hoạch hành động, tổ chức triển khai, kiểm tra, giám sát, đánh giá việc thực hiện Nghị quyết số 103/NQ-CP, đưa ngành du lịch thực sự trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, thúc đẩy mạnh mẽ sự phát triển của các lĩnh vực giao thông vận tải kết hợp để phát triển du lịch có trọng tâm, trọng điểm, có tính chuyên nghiệp, có hệ thống cơ sở vật chất kỹ thuật đồng bộ, hiện đại; sản phẩm dịch vụ vận chuyển du lịch có chất lượng cao, đa dạng, có thương hiệu trong nước và quốc tế.

Ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ thông tin trong công tác quản lý nhà nước về lĩnh vực giao thông vận tải, tạo thuận lợi cho du khách trong và ngoài nước được tiếp cận thông tin hướng dẫn du lịch, thông tin doanh nghiệp cung cấp dịch vụ vận chuyển, phương thức vận chuyển…Tạo đột phá tăng liên kết, cải thiện tính chuyên nghiệp, đẩy mạnh đa dạng hóa và nâng cao chất lượng các dịch vụ vận chuyển hành khách và cải thiện vị thế ngành du lịch Việt Nam trong các chuỗi kinh doanh du lịch quốc tế.
Tiếp tục nâng cao chất lượng cơ sở hạ tầng giao thông vận tải để phục vụ phát triển du lịch, tăng cường kết nối các phương thức vận tải, phát triển vận tải đa phương thức và dịch vụ logistics, từ đó nâng cao chất lượng, giảm chi phí vận tải và giảm giá thành cho hoạt động vận tải du lịch.

Để thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao tại Nghị quyết số 103/NQ-CP đề ra, trong thời gian tới, bên cạnh nhiệm vụ thường xuyên, Tổng cục, các Cục chuyên ngành, các Sở Giao thông vận tải (GTVT) cần cụ thể hóa và tổ chức triển khai thực hiện một số nhiệm vụ sau đây: Đổi mới nhận thức, tư duy về phát triển du lịch; Hoàn thiện thể chế, chính sách; Đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng và cơ sở vật chất để phát triển du lịch; Tạo môi trường thuận lợi cho doanh nghiệp và cộng đồng phát triển du lịch; Tăng cường năng lực và hiệu quả quản lý nhà nước; Tăng cường hội nhập quốc tế về giao thông vận tải.

Bộ GTVT yêu cầu các cơ quan, đơn vị căn cứ vào nhiệm vụ phân công trong Kế hoạch để xây dựng kế hoạch chi tiết thực hiện nhiệm vụ tại cơ quan, đơn vị mình, báo cáo gửi về Bộ Giao thông vận tải trước ngày 15/11/2017. Định kỳ hàng quý và cuối năm báo cáo tình hình triển khai thực hiện Nghị quyết số 103/NQ-CP ngày 06 tháng 10 năm 2017 (qua Vụ Vận tải) trước ngày 05 tháng cuối quý. /.

Nguồn: Cổng TTĐT Bộ GTVT

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)
  
Khách online:7714
Lượt truy cập: 131.318.353