Cử người tham gia Ban soạn thảo, Tổ biên tập xây dựng Dự thảo Nghị định của Chính phủ về quản lý hoạt động ĐTNĐ

Thứ tư, 22/11/2017 12:52
Bộ GTVT vừa có Công văn gửi Văn phòng Chính phủ, các Bộ, các Vụ thuộc Bộ GTVT, Thanh tra Bộ, Tổng cục Đường bộ Việt Nam, các Cục về việc cử người tham gia Ban soạn thảo, Tổ biên tập xây dựng Dự thảo Nghị định của Chính phủ về quản lý hoạt động ĐTNĐ.

Theo đó, thực hiện Nghị quyết phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 7 năm 2017 số 75/NQ-CP ngày 09/8/2017 về nội dung xây dựng dự thảo Nghị định của Chính phủ  về quản lý hoạt động ĐTNĐ.

Để thành lập Ban soạn thảo, Tổ biên tập xây dựng dự thảo Nghị định nêu trên, Bộ GTVT đề nghị các cơ quan, đơn vị nêu trên cử 01 lãnh đạo tham gia Ban soạn thảo, 01 chuyên viên tham gia Tổ biên tập dự thảo Nghị định.

Văn bản cử người về nội dung trên gửi về Bộ GTVT qua Vụ Kết cấu hạ tầng giao thông và địa chỉ email: trinhnh@mt.gov.vn trước ngày 27/11/2017.

Bộ GTVT đề nghị các cơ quan, đơn vị quan tâm chỉ đạo và phối hợp./.

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)
  
Khách online:11553
Lượt truy cập: 131.316.936