Ban hành Thông tư Quy định hệ thống chỉ tiêu thông kê và chế độ báo cáo thống kê ngành GTVT

Thứ hai, 25/12/2017 14:10
Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể vừa ký ban hành Thông tư số 48/2017/TT-BGTVT NGÀY 13/12/2017 Quy định hệ thống chỉ tiêu thông kê và chế độ báo cáo thống kê ngành GTVT.

Theo đó, Ban hành kèm theo Thông tư này là Hệ thống chỉ tiêu thống kê và chế độ báo cáo thống kê ngành GTVT; Vụ Kế hoạch – Đầu tư có trách nhiệm hướng dẫn, đốn đốc, kiểm tra việc thực hiện và báo cáo Bộ trưởng Bộ GTVT về việc thi hành Thông tư  này.

Thông tư Quy định hệ thống chỉ tiêu thông kê và chế độ báo cáo thống kê ngành GTVT có hiệu lực kể từ ngày 01/02/2018 và thay thế Thông tư số 41/2014/TT-BGTVT ngày 15/9/2014 của Bộ trưởng Bộ GTVT ban hành “Hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành GTVT” và Thông tư số 58/2014/TT-BGTVT ngày 27/10/2014 của Bộ trưởng Bộ GTVT quy định chế độ báo cáo thống kê tổng hợp ngành GTVT.  Riêng chế độ báo cáo thống kê theo Thông tư số 58/2014/TT-BGTVT tiếp tục thực hiện đến hết 30/6/2018.

Toàn văn Thông tư xem tại đây.

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)
  
Khách online:10952
Lượt truy cập: 131.314.830