Ngừng hiệu lực một phần Thông tư số 45/2017/TT-BGTVT ngày 17/11/2017

Thứ ba, 16/01/2018 09:55 GMT+7
Thứ trưởng Lê Đình Thọ vừa ký ban hành Thông tư số 02/2018/TT-BGTVT ngày 9/1/2017 Quy định ngừng hiệu lực một phần Thông tư số 45/2017/TT-BGTVT ngày 17/11/2017 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 01/2016/TT-BGTVT ngày 1/2/2016 quy định chi tiết về Chương trình an ninh hàng không và kiểm soát chất lượng an ninh hàng không Việt Nam.

Theo đó, ngừng hiệu lực thi hành một số nội dung tại khoản 45 và khoản 47 Điều 1 của Thông tư số 45/2017/TT-BGTVT ngày 17/11/2017 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 01/2016/TT-BGTVT ngày 1/2/2016 quy định chi tiết về Chương trình an ninh hàng không và kiểm soát chất lượng an ninh hàng không Việt Nam từ ngày 15/1/2018 cho đến thời điểm có hiệu lực thi hành của văn bản quy phạm pháp luật mới quy định về các nội dung này.

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/1/2018.

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)
  
Khách online:2534
Lượt truy cập: 106109479