Hà Giang: Hội đồng Quản lý Quỹ bảo trì đường bộ tỉnh triển khai nhiệm vụ các tháng cuối năm 2018

Thứ ba, 14/08/2018 08:30 GMT+7

Đồng chí Hà Thị Minh Hạnh, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Giang vừa chủ trì Hội nghị giao ban đánh giá tình hình hoạt động 7 tháng đầu năm; triển khai nhiệm vụ 5 tháng cuối năm 2018 của Hội đồng Quản lý Quỹ bảo trì đường bộ tỉnh…

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Thị Minh Hạnh kết luận hội nghị

Từ đầu năm 2018 đến 31/7/2018, Hội đồng Quản lý Quỹ bảo trì đường bộ tỉnh đã thực hiện thu phí sử dụng đường bộ đối với 7.235 lượt xe ô-tô với tổng số tiền trên 20,2 tỷ đồng. Từ nguồn ngân sách T.Ư cấp bổ sung có mục tiêu 23,273 tỷ đồng cho ngân sách địa phương, Hội đồng Quản lý Quỹ bảo trì đường bộ tỉnh đã giải ngân 22,713 tỷ đồng cho các đơn vị để cải tạo, sửa chữa, khắc phục hậu quả bão, lũ năm 2017; cải tạo, sửa chữa các công trình giao thông, duy trì hoạt động Trạm kiểm tra tải trọng xe lưu động… 

Đối với 12 dự án sử dụng nguồn vốn Quỹ bảo trì đường bộ địa phương, với tổng mức đầu tư được phê duyệt là 201,831 tỷ đồng, giá trị khối lượng hoàn thành là 158,507 tỷ đồng. Đến nay, 10 công trình hoàn thành, đưa vào sử dụng; 2 dự án đang triển khai thi công. Cùng với đó, trong tổng số 11 dự án cải tạo, sửa chữa, khắc phục hậu quả bão, lũ năm 2017, có 8 dự án đã hoàn thành, 3 dự án đang thi công…

5 tháng cuối năm 2018, Hội đồng Quản lý Quỹ bảo trì đường bộ tỉnh tiếp tục đôn đốc quyết toán đối với các dự án đã hoàn thành, đưa vào sử dụng; đẩy nhanh tiến độ thi công đối với dự án đang triển khai. Đồng thời, phân bổ kịp thời khi có quyết định bổ sung vốn năm 2018 của cấp có thẩm quyền…

Qua ý kiến thảo luận của các thành viên, kết luận hội nghị, đồng chí Hà Thị Minh Hạnh yêu cầu: Văn phòng Quản lý Quỹ bảo trì đường bộ tỉnh rà soát các văn bản, điều lệ, quy chế, phân cấp, phân công trách nhiệm cho các thành viên để hoạt động theo đúng chức năng, nhiệm vụ của Hội đồng Quản lý Quỹ bảo trì đường bộ tỉnh. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Thị Minh Hạnh giao trách nhiệm cụ thể cho các thành viên Hội đồng Quản lý Quỹ bảo trì đường bộ tỉnh; nhằm thực hiện hiệu quả công tác điều hành, quản lý Quỹ và phát huy giá trị nguồn vốn Quỹ bảo trì đường bộ…

Nguồn: Báo Hà Giang

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)
  
Khách online:2831
Lượt truy cập: 106109969