Hướng dẫn triển khai thực hiện thí điểm dịch vụ vận chuyển hành khách kết nối từ trung tâm đô thị và trung tâm du lịch đến cảng hàng không bằng xe ô tô khách tại các tỉnh, thành phố (Hợp phần 2)

Thứ sáu, 28/09/2018 12:37

Bộ GTVT vừa ký Quyết định số 2056/QĐ-BGTVT ban hành Kế hoạch hướng dẫn triển khai thực hiện thí điểm dịch vụ vận chuyển hành khách kết nối từ trung tâm đô thị và trung tâm du lịch đến cảng hàng không bằng xe ô tô khách tại các tỉnh, thành phố (Hợp phần 2).

Kế hoạch góp phần thực hiện tốt Nghị quyết số 08-NQ/TW ngày 16/01/2017 của Bộ Chính trị về phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn; Nghị quyết số 103/NQ-CP ngày 06/10/2017 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TW ngày 16/01/2017 của Bộ Chính trị khóa XII về phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn.

Đồng thời, tạo thuận lợi cho việc đi lại của người dân thông qua cung cấp dịch vụ vận tải kết nối hài hòa giữa các cảng hàng không sân bay với trung tâm tỉnh, thành phố, tăng cường an toàn giao thông, giảm ùn tắc giao thông và xây dựng nền văn minh đô thị. Tiết kiệm thời gian, chi phí và tạo sự hài lòng cho khách du lịch. Ứng dụng phần mềm công nghệ trong tổ chức quản lý vận hành hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp và công tác điều hành của cơ quan quản lý nhà nước ngành giao thông, cơ quan quản lý thuế được thuận lợi và minh bạch.

Góp phần nâng cao hình ảnh của các địa phương triển khai dự án, tạo được sản phẩm mới, góp phần xây dựng hình ảnh cho ngành du lịch, ngành giao thông, có khả năng thu hút thêm khách du lịch quốc tế tới Việt Nam, góp phần thúc đẩy phát triển du lịch Việt Nam trong thời kỳ mới trở thành ngành kinh tế mũi nhọn. Nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp và của ngành du lịch trên thị trường hội nhập quốc tế; Là tiền đề cho việc phát ừiển cung cấp dịch vụ vận chuyển mới trên cả nước nhằm góp phần thúc đẩy du lịch phát triển và cung cấp thêm hình thức vận chuyển để người dân và khách du lịch lựa chọn, đặc biệt là với khách du lịch quốc tế đến Việt Namể

Kế hoạch cũng nêu chi tiết mục tiêu cụ thể đối với Dự án hoặc Đề thí điểm, đối với hành khách, đối với đơn vị cung cấp dịch vụ vận tải, đối với Cơ quan quản lý nhà nước cũng như đối với xã hội.

Theo đó, dự kiến sử dụng xe ô tô khách 16-45 chỗ chất lượng cao để vận chuyển khách du lịch từ các Cảng hàng không đến trung tâm đô thị lớn và trung tâm du lịch của các tỉnh, thành phố theo tuyến đường, hành trình theo đề xuất của đơn vị thí điểm, đồng thời phù hợp với việc tổ chức giao thông và có sự thống nhất của các tỉnh, thành phố: Hà Nội, Quảng Nam, Đà Nẵng, Thừa Thiên Huế, Lâm Đồng, Kiên Giang, Quảng Ninh, Lào Cai và thành phố Hồ Chí Minh.  

Sau khi tổng kết đánh giá, Bộ GTVT sẽ xem xét tiếp tục thực hiện ý kiến góp ý của các Bộ: Công an, Tư pháp, Văn hóa, Thể thao và Du lịch; báo cáo Thủ tương Chính phủ để xem xét cho phép mở rộng hoặc giảm bớt phạm vi thí điểm của Đề án.

Thời gian thí Điểm thực hiện trong 05 năm theo đúng Văn bản số 2171/TTg-KTN ngày 06/12/2016 của Thủ tướng Chính phủ. Trong thời gian thí điểm nếu có quy định chính thức cho loại hình này thì doanh nghiệp, hợp tác xã vận tải tham gia thí điểm phải thực hiện theo quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật. Trường hợp sau 05 năm thí điểm nếu dừng không cho phép tiếp tục hoạt động loại vận tải này thì doanh nghiệp, hợp tác xã vận tải hoàn toàn tự chịu trách nhiệm…

Theo chức năng, nhiệm vụ và các công việc được giao trong Kế hoạch này, yêu cầu các cơ quan, đơn vị tổ chức triển khai thực hiện; thường xuyên rà soát tiến độ và kết quả thực hiện Kế hoạch đã đề ra; chủ động xử lý theo thẩm quyền hoặc đề xuất với Lãnh đạo Bộ, ngành, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố có hoạt động thí điểm về các giải pháp nhằm xử lý kịp thời đối với những vấn đề phát sinh.

Toàn văn Quyết định 2056/QĐ-BGTVT xem Tại đây!
 

Nguồn: Cổng TTĐT Bộ GTVT

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)
  
Khách online:14667
Lượt truy cập: 131.224.376