Phát động thi đua Thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2019 và Kế hoạch 5 năm 2016-2020

Thứ tư, 16/01/2019 16:47

Ngày 10/1, Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể và Chủ tịch Công đoàn GTVT VN Đỗ Nga Việt đã đồng ký Phát động thi đua Thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2019 và Kế hoạch 5 năm 2016-2020.

Ảnh minh họa

Theo đó, chủ đề thi đua chung của toàn Ngành là; “Đề cao trách nhiệm; đoàn kết, sáng tạo; dám nghĩ, dám làm”. Năm 2019, là năm đề cao trách nhiệm của cán bộ, CNVCLĐ ngành Giao thông vận tải, đặc biệt là người đứng đầu; tăng cường hơn nữa tính đoàn kết; nâng cao tính chủ động, sáng tạo trong thực hiện nhiệm vụ ở tất cả các lĩnh vực của Ngành, các hoạt động đều hướng tới lợi ích của người dân và cộng đồng doanh nghiệp; phấn đấu xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại theo Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII; Tạo sự chuyển biến trong nhận thức và hành động, thu hút đông đảo CNVCLĐ tham gia vào các phong trào thi đua, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu kinh tế - xã hội của đất nước, của Ngành, của từng cơ quan, đơn vị và các cấp công đoàn; Tổ chức các phong trào thi đua có tính thiết thực, hiệu quả, tạo sự thay đổi mạnh mẽ về chất lượng các phong trào thi đua; Không ngừng nâng cao đời sống vật chất, văn hóa, tinh thần cho người lao động, góp phần xây dựng hình ảnh người công nhân ngành Giao thông vận tải trong thời kỳ đẩy mạnh Công nghiệp hóa - hiện đại hóa ngành và đất nước; Gắn kết phong trào thi đua với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, thực hiện mục tiêu kinh tế - xã hội của đất nước, của Ngành, của từng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp; Đẩy mạnh các phong trào thi đua gắn với việc thường xuyên quan tâm, phát hiện nhân tố mới, bồi dưỡng và nhân rộng các điển hình tiên tiến; tuyên truyền, học tập và làm theo các tấm gương “Người tốt, việc tốt”, tạo khí thế thi đua sôi nổi góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ của Ngành.

Văn bản xem tại đây.

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)
  
Khách online:6915
Lượt truy cập: 121.601.233