Rà soát công tác kiểm soát quản lý vận hành tại các trạm thu phí BOT

Thứ năm, 28/03/2019 12:11 GMT+7

Sáng 28/3, Thứ trưởng Nguyễn Nhật đã chủ trì cuộc họp rà soát công tác quản lý vận hành, thu phí dịch vụ sử dụng đường bộ và kiểm tra giám sát thu phí tại các trạm thu phí BOT. Cùng dự có lãnh đạo Vụ Đối tác công tư, Vụ Tài chính, Tổng cục Đường bộ Việt Nam, đại diện nhà đầu tư các dự án BOT.

Thứ trưởng Nguyễn Nhật chủ trì cuộc họp 

Theo Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Đường Bộ Việt Nam (ĐBVN) Nguyễn Xuân Cường, thực hiện công tác theo dõi, kiểm tra doanh thu hoàn vốn dự án,  Tổng cục ĐBVN đã yêu cầu các Nhà đầu tư báo cáo số thu thu phí, lưu lượng xe định kỳ hàng tháng, quý, năm để cập nhật, theo dõi, tổng hợp số liệu báo cáo Bộ GTVT định kỳ hàng quý, năm.

"Hàng năm, Tổng cục ĐBVN cũng đã chủ trì, phối hợp với cơ quan thuế địa phương rà soát, xác nhận chỉ tiêu tài chính giai đoạn kinh doanh khai thác đối với các dự án có thời gian thu phí trên 02 năm, xác nhận chỉ tiêu tài chính theo quý đối với các dự án có thời gian thu phí còn dưới 2 năm", Phó Tổng cục trưởng Tổng cục ĐBVN Nguyễn Xuân Cưpngf nhấn mạnh.

Phó Tổng cục trưởng Tổng cục ĐBVN Nguyễn Xuân Cường
báo cáo công tác giám sát các trạm BOT

Về công tác thực hiện các biện pháp chống thất thoát doanh thu, ông Nguyễn Xuân Cường cho biết, từ năm 2017, Tổng cục ĐBVN đã thực hiện việc giám sát 10 ngày liên tục, 24/24 giờ đối với tất cả các khâu trong công tác thu phí. Đến hết năm 2018, Tổng cục ĐBVN đã trực tiếp giám sát và chỉ đạo các đơn vị trực thuộc thực hiện giám sát đối vởi 51/63 trạm thu phí của 47/59 dự án. bên cạnh đó, Tổng cục ĐBVN đã yêụ cầu các trạm thu phí định kỳ sao lưu dữ liệu thu phí dịch vụ sử dụng đường bộ theo quy định tại Thông tư số 49/2016/TT-BGTVT để phục vụ công tác giám sát, hậu kiểm. Hiện Tổng cục ĐBVN đang thực hiện Dự án đầu tư xây dựng Hệ thống quản lý giám sát, khai thác dữ liệu thu phí đường bộ. Đây là hệ thống được xây dựng để tiếp nhận dữ liệu theo thời gian thực từ Trạm thu phí gửi lên, tự động thực hiện phân tích kiểm tra dữ liệu nhằm phát hiện ra các trường hợp nghi vấn, từ đó thông báo tới các bộ phận liên quan cũng như tới nhà đầu tư BOT. Theo Phó Tổng cục trưởng Tổng cục ĐBVN, đây là hệ thống giám sát được thực hiện một cách tự động, tức thời nhằm đảm bảo tính khách quan trong việc giám sát thu phí, là công cụ khách quan để nhà đầu tư BOT giám sát nhà cung cấp dịch vụ thu phí khi triển khai hệ thống thu phí tự động không dừng.

Đại diện một chủ đầu tư phát biểu kiến nghị

Cũng theo Phó Tổng cục trưởng Tổng cục ĐBVN Nguyễn Xuân Cường, thời gian qua, bên cạnh việc đẩy nhanh tiến độ việc thu phí tự động không dừng, Tổng cục ĐBVN đã cập nhật, kiểm soát các thông số liên quan đến phương án tài chính cho các dự án cụ thể kịp thời báo cáo Bộ cập nhật điều chỉnh hợp đồng dự án. Ngoài ra, Tổng cục ĐBVN cũng đã phối hợp với UBND các tỉnh giải quyết bất cập về giá đối với hình thức thu phí hở, thỏa thuận với các nhà đầu tư “Quy trình quản lý, khai thác và bảo trì” của 58/58 dự án BOT trên quốc lộ đang kinh doanh khai thác...

Tại cuộc họp, Thứ trưởng Nguyễn Nhật cũng đã nghe đại diện các nhà đầu tư trình bày các khó khăn vướng mắc trong quá trình triển khai thu phí tại các trạm. Các ý kiến đều tập trung vào vướng mắc trong triển khai hệ thống thu phí không dừng, vấn đề tăng giá thu phí theo lộ trình của Hợp đồng dự án để đảm bảo phương án tài chính cho nhà đầu tư, vấn đề đảm bảo trật tự ATGT tại các trạm thu phí...

Phát biểu kết luận cuộc họp, Thứ trưởng Nguyễn Nhật nhấn mạnh, mặc dù đại diện các Vụ và Tổng cục ĐBVN đã trả lời, giải đáp ý kiến của các nhà đầu tư, nhưng các cơ quan này vẫn phải tiếp tục phối hợp để giải quyết từng vấn đề vướng mắc mà các nhà đầu tư đã nêu. Thứ trưởng giao Vụ Tài chính, Vụ Đối tác công tư tiếp tục rà soát những vướng mắc, bất cập phát sinh trong các hợp đồng, báo cáo lãnh đạo đạo Bộ xử lý giải quyết. Về triển khai lắp đặt hệ thống thu phí không dừng, Thứ trưởng Nguyễn Nhật yêu cầu Tổng cục ĐBVN và các nhà đầu tư đẩy nhanh tiến độ. Bên cạnh đó, Vụ Đối tác công tư sớm hoàn thiện các phụ lục hợp đồng tạo cơ sở pháp lý để các nhà đầu tư triển khai vấn đề này. 

Để minh bạch công tác thu phí tại các trạm thu phí BOT, Thứ trưởng Nguyễn Nhật yêu cầu các nhà đầu tư cần thực hiện nghiêm chỉnh Thông tư số 49/2016/TT-BGTVT.

"Tổng cục ĐBVN bên cạnh việc rà soát những điểm bất cập trong Thông tư số 49/2016/TT-BGTVT để có đề xuất sửa đổi, bổ sung cần sớm hoàn chỉnh hệ thống quản lý, giám sát khai thác dữ liệu thu phí dịch vụ sử dụng đường bộ tạo niềm tin cho người dân và xã hội", Thứ trưởng chỉ rõ đồng thời yêu cầu các nhà đầu tư phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương làm tốt công tác đảm bảo trật tự ATGT tại các trạm thu phí BOT.

DT

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)
  
Khách online:1484
Lượt truy cập: 111119785