Triển khai thực hiện Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 01/01/2019 của Chính phủ

Thứ năm, 04/04/2019 14:10 GMT+7
Thứ trưởng Lê Đình Thọ vừa có Văn bản số 2989/BGVT-KHĐT ngày 2/4/2019 gửi các Vụ: Vận tải, Kết cấu hạ tầng giao thông, An toàn giao thông, Tài chính, Đối tác công tư; Tổng cục Đường bộ VN và các cục chuyên ngành về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 01/01/2019 của Chính phủ.

Theo đó thực hiện Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 01/01/2019 của Chính phủ về việc tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2019 và định hương đến năm 2021, Bộ GTVT đã ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết tại Quyết định số 172/QĐ-BGTVT ngày 23/1/2019. Trong đó, mục tiêu chính ngành GTVT cần đạt được đến năm 2021 là nâng xếp hạng nhóm chỉ số Hạ tầng trong bộ chỉ số Năng lực cạnh tranh –GCI 4.0 của Diễn đàn kinh tế thế giới (WEF) từ 3 đến 5 bậc, năm 2019 ít nhất 1 bậc.

Trên cơ sở đó, Bộ yêu cầu các đơn vị nghiên cứu tài liệu Tìm hiểu về chỉ số Năng lực cạnh tranh 4.0 (GCI) của WEF, phối hợp với các Vụ tham mưu thuộc Bộ làm rõ các yếu tố cấu tạo nên chỉ số thành phần liên quan đến chuyên ngành, lĩnh vực phụ trách. Từ đó đề xuất các nhiệm vụ, chính sách và lộ trình thực hiện nhằm cải thiện các yếu tố thành phần này đat mục tiêu nâng xếp hạng chỉ số Hạ tầng giao thông. 

Trước ngày 26/4/2019, báo cáo Bộ kết quả xác định các yếu tố cấu thành chỉ số thành phần liên quan, nhiệm vụ và giải pháp cải thiện các yếu tố này; ngày 10 tháng cuối hàng quý, báo cáo Bộ (qua Vụ Kế hoạch – Đầu tư) kết quả thực hiện nhiệm vụ đề ra.

Nội dung cụ thể của Văn bản xem tại đây.


 

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)
  
Khách online:1481
Lượt truy cập: 106175346