Đắk Lắk: Phối hợp triển khai thực hiện nhiệm vụ quản lý, bảo trì đường bộ địa phương năm 2019

Thứ sáu, 05/04/2019 14:12 GMT+7

UBND tỉnh Đắk Lắk vừa ban hành Công văn số 2383/UBND-KT về việc thực hiện Công văn số 13/QBTTW-VB ngày 14/3/2019 của Quỹ Bảo trì đường bộ Trung ương về việc đề nghị phối hợp triển khai thực hiện nhiệm vụ quản lý, bảo trì đường bộ địa phương năm 2019.

Ảnh minh họa 

Theo đó, về nguồn thực hiện nhiệm vụ bảo trì đường bộ: Đối với nguồn kinh phí 35% còn lại của năm 2018 Trung ương chưa phân bổ cho tỉnh, giao Sở Giao thông vận tải chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan rà soát các công trình bảo trì đường bộ trên địa bàn tỉnh đã thực hiện năm 2018, ý kiến chỉ đạo của đồng chí Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ tại Thông báo số 16/TB-VPUBND ngày 23/01/2019 của Văn phòng UBND tỉnh; đồng thời, kết hợp với danh mục bảo trì đường bộ năm 2019 tại Công văn số 1584/UBND-KT ngày 28/02/2019 của UBND tỉnh để tham mưu UBND tỉnh phương án phân bổ nguồn kinh phí đảm bảo giải ngân kịp thời, tháo gỡ khó khăn cho các đơn vị và không để xảy ra nợ đọng kéo dài.

Đối với nguồn vốn bảo trì đường bộ địa phương đã được Bộ Tài chính quyết định giao dự toán thu, chi NSNN năm 2019 cho tỉnh: Giao Sở Giao thông vận tải chủ trì, phối hợp với các Sở Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, các đơn vị có liên quan thống nhất kế hoạch bảo trì đường bộ năm 2019 của tỉnh trình UBND tỉnh phê duyệt đảm bảo tiến độ sửa chữa đường bộ trên địa bàn tỉnh được kịp thời, đáp ứng nhu cầu lưu thông thuận lợi, an toàn cho nhân dân; Sở Giao thông vận tải thông báo, đôn đốc, hướng dẫn các Chủ đầu tư có trong danh mục dự án khẩn trương phê duyệt dự toán công trình sửa chữa đường bộ làm mới của năm 2019 để đảm bảo việc phân bổ giao dự toán phải được thực hiện theo quy định tại Thông tư số 92/2017/TT-BTC ngày 18/9/2017 của Bộ trưởng Bộ Tài chính, chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 5278/UBND-KT ngày 29/6/2018, đồng thời tập trung chỉ đạo triển khai thi công các công trình sửa chữa đường bộ địa phương theo kế hoạch, chủ động phối hợp chặt chẽ với Sở Tài chính để giải ngân ngay khi dự toán ngân sách được Trương ương giao về Quỹ Bảo trì đường bộ tỉnh, phấn đấu hoàn thành đúng theo niên hạn tài chính quy định.
 

Nguồn: Cổng TTĐT tỉnh Đắk Lắk

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)
  
Khách online:1250
Lượt truy cập: 106537848