Đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công năm 2019 cho các dự án

Thứ sáu, 05/04/2019 14:37 GMT+7

Bộ GTVT vừa có Văn bản số 3109/BGTVT-KHĐT gửi các chủ đầu tư, các ban quản lý dự án yêu cầu đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công năm 2019 cho các dự án.

Theo đó, để thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Văn bản số 1992/VPCP-KTTH ngày 12/3/2019 của Văn phòng Chính phủ về đẩy mạnh việc thực hiện và thanh toán kế hoạch vốn đầu tư công năm 2019 và hướng dẫn của Bộ kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT) tại Văn bản số 1342/BKHĐT-TH ngày 05/3/2019, Bộ Giao thông vận tải yêu cầu thủ trưởng các cơ quan, đơn vị khẩn trương hoàn thiện các thủ tục phê duyệt thiết kế dự toán, thủ tục đấu thầu và đôn đốc các nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thi công; phối hợp chặt chẽ với các địa phương nhằm đẩy nhanh công tác giải phóng mặt bằng; tập trung thực hiện các thủ tục nghiệm thu, thanh toán vốn ngay từ những tháng đầu năm, không để dồn thanh toán vào cuối năm và không gây nợ đọng xây dựng cơ bản; rà soát những vướng mắc trong việc thực hiện và thanh toán vốn để kịp thời xử lý theo quy định, trường hợp vượt thẩm quyền báo cáo Bộ xem xét, xử lý; các đơn vị có biện pháp xử lý trách nhiệm cụ thể đối với các nhà thầu chậm hoàn thiện các thủ tục liên quan đến giải ngân vốn. Đối với các dự án hoàn thành năm 2019: Tập trung hoàn thiện các hạng mục công trình, hoàn tất công tác nghiệm thu, thanh toán và giải ngân vốn cho các nhà thầu; khẩn trương lập báo cáo quyết toán dự án hoàn thành.

Bộ GTVT cũng yêu cầu các chủ đầu tư, Ban QLDA thực hiện nghiêm kết luận của Bộ trưởng tại các cuộc họp giao ban tháng, quý và các cuộc họp chuyên đề kiểm điểm tiến độ triển khai và giải ngân các dự án. 

Trên cơ sở đăng ký nhu cầu kế hoạch vốn năm 2019 của Bộ GTVT tại Văn bản số 13531/BGTVT-KHĐT ngày 30/11/2018 là 28.912 tỷ đồng và nhu cầu kéo dài sử dụng nguồn vốn của kế hoạch các năm 2016, 2017, 2018 sang năm 2019 là 1.186 tỷ đồng, các đơn vị khẩn trương  lập kế hoạch giải ngân chi tiết theo tháng cho từng dự án và báo cáo Bộ GTVT (qua Vụ Kế hoạch - Đầu tư) trước ngày 11/4/2019 để theo dõi và chỉ đạo thực hiện.
    
Bộ GTVT cũng yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị trực tiếp rà soát, ký báo cáo gửi Bộ và chịu trách nhiệm trước Bộ trưởng về kết quả thực hiện./.

DT

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)
  
Khách online:1956
Lượt truy cập: 106108842