Khẩn trương rà soát nhu cầu kế hoạch vốn đầu tư công năm 2019

Thứ hai, 08/04/2019 15:13 GMT+7
Bộ GTVT vừa ban hành Văn bản hỏa tốc số 3152/BGTVT-KHĐT gửi các chủ đầu tư, ban quản lý dự án về việc rà soát nhu cầu kế hoạch vốn đầu tư công năm 2019.

Văn bản nêu rõ: Bộ GTVT đã đăng ký nhu cầu kế hoạch vốn đầu tư phát triển năm 2019 cho các dự án do Bộ quản lý là 28.912 tỷ đồng (Văn bản số 13531/BGTVT-KHĐT ngày 30/11/2018) và nhu cầu kéo dài sử dụng nguồn vốn của kế hoạch các năm 2016, 2017, 2018 sang năm 2019 là 1.186 tỷ đồng.

Để chủ động trong công tác chỉ đạo, điều hành, đảm bảo hoàn thành kế hoạch năm 2019; căn cứ kết quả thực hiện 3 tháng đầu năm 2019, Bộ GTVT yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị khẩn trương thực hiện rà soát kỹ khả năng thực hiện kế hoạch năm 2019 các chủ đầu tư/ban quản lý dự án đã đăng ký đối với tất cả các nguồn vốn, đảm bảo sát với tình hình thực tế triển khai các dự án từ nay đến hết năm 2019.

Riêng đối với các dự án ODA, các đơn vị căn cứ nhu cầu kế hoạch năm 2019 của Bộ GTVT (Văn bản số 13531/BGTVT-KHĐT ngày 30/11/2018), Văn bản số 2851/BGTVT-KHĐT ngày 28/3/2019 của Bộ GTVT về thông báo điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách trung ương giai đoạn 2016 - 2020, sử dụng dự phòng 10% vốn nước ngoài tại bộ, ngành, địa phương và hướng dẫn của Bộ KH&ĐT tại Văn bản số 1930/BKHĐT-KCHTĐT ngày 28/3/2019 để tiến hành rà soát, trong đó lưu ý nhu cầu đề nghị tiếp tục giao vốn của từng dự án không vượt kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 đã giao sau khi trừ kế hoạch đã giao các năm 2016-2019.

Thủ trưởng đơn vị trực tiếp rà soát, ký báo cáo gửi về Bộ GTVT (qua Vụ Kế hoạch - Đầu tư) trước ngày 10/4/2019 để tổng hợp, báo cáo Bộ KH&ĐT theo quy định và chịu trách nhiệm trước Bộ trưởng về kết quả thực hiện kế hoạch năm 2019.
 

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)
  
Khách online:1989
Lượt truy cập: 106108442