Bình Định: Đẩy nhanh tiến độ nâng cấp, tu bổ đê điều, hồ chứa nước, cầu đường, khu neo đậu tàu thuyền và các công trình khác trước ngày 31/8/2019

Thứ sáu, 12/04/2019 10:26 GMT+7

Đây là chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định Hồ Quốc Dũng tại Chỉ thị số 05/CT-UBND về công tác phòng, chống giảm nhẹ thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2019.

Ảnh minh họa

Theo Chỉ thị, để giảm thiểu đến mức thấp nhất thiệt hại do thiên tai gây ra, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Bình Định, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành, Hội đoàn thể tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố, lực lượng vũ trang và các đơn vị có liên quan khẩn trương tổ chức thực hiện một số nhiệm vụ sau:

Tổ chức tổng kết, đánh giá, rút kinh nghiệm về công tác chỉ đạo phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn (PCTT và TKCN) năm 2018, trên cơ sở đó xây dựng nhiệm vụ năm 2019 sát với tình hình thực tế, đặc điểm của từng đơn vị, địa phương. Kiện toàn Ban Chỉ huy PCTT và TKCN các cấp, các sở ngành, phân công nhiệm vụ cho từng thành viên. Tổ chức tập huấn nâng cao năng lực cho cán bộ làm công tác PCTT và TKCN các cấp. Triển khai khắc phục hậu quả thiên tai năm 2018 về nhà ở, khôi phục sản xuất, cơ sở hạ tầng thiết yếu. Đẩy nhanh tiến độ nâng cấp, tu bổ đê điều, hồ chứa nước, cầu đường, khu neo đậu tàu thuyền và các công trình khác trong kế hoạch năm 2019, đảm bảo hoàn thành vượt lũ trước ngày 31/8/2019.

Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố có trách nhiệm huy động mọi nguồn lực của địa phương, sử dụng hiệu quả các nguồn hỗ trợ của tỉnh, của Trung ương để khắc phục hậu quả thiên tai năm 2018, ổn định đời sống, sản xuất của nhân dân và triển khai công tác PCTT và TKCN năm 2019, cụ thể như: Cập nhật và triển khai thực hiện Kế hoạch Phòng chống thiên tai, Phương án Ứng phó với các loại hình thiên tai cụ thể trên địa bàn. Chuẩn bị lực lượng, phương tiện, vật tư theo phương châm “4 tại chỗ” để kịp thời ứng phó khi xảy ra thiên tai. Vận động, hướng dẫn nhân dân vùng có nguy cơ bị cô lập dự trữ lương thực, thực phẩm, thuốc phòng bệnh và nhu yếu phẩm đủ dùng trong 07 ngày; Chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh về việc tổ chức, huy động lực lượng, phương tiện, vật tư phục vụ công tác phòng tránh, ứng phó và khắc phục hậu quả thiên tai trên địa bàn.

UBND cấp huyện, các sở, ban, ngành liên quan triển khai thực hiện các giải pháp phòng chống hạn và xâm nhập mặn; các địa phương rà soát điều chỉnh, bổ sung phương án PCTT và TKCN năm 2019 và phê duyệt theo quy định trong Quý II/2019; tiếp tục rà soát, cập nhật Kế hoạch Phòng chống thiên tai giai đoạn 2016 – 2020 cấp tỉnh; tổ chức thu quỹ phòng chống thiên tai trong tỉnh; chỉ đạo các cơ quan chuyên môn theo dõi diễn biến thời tiết, tham mưu UBND tỉnh trong công tác phòng tránh, ứng phó và khắc phục hậu quả thiên tai.

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh chủ trì, phối hợp với UBND các địa phương triển khai công tác tìm kiếm cứu nạn trên đất liền, là lực lượng chủ lực thực hiện nhiệm vụ ứng phó và tìm kiếm cứu nạn; chuẩn bị sẵn sàng lực lượng, phương tiện, trang thiết bị để sơ tán dân khi có yêu cầu; chỉ đạo, kiểm tra đôn đốc các đơn vị lập phương án ứng phó với bão, mưa lũ trên địa bàn; tổ chức tập huấn, diễn tập phòng tránh thiên tai và tìm kiếm cứu nạn nhằm nâng cao năng lực ứng phó cho lực lượng vũ trang và cộng đồng.

Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan và UBND các địa phương ven biển quản lý, hướng dẫn tàu thuyền đang hoạt động trên biển tìm nơi tránh trú khi có thời tiết nguy hiểm; theo dõi, kiểm đếm tàu thuyền trên các ngư trường, báo cáo UBND tỉnh, Ban Chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh và cấp trên; sẵn sàng lực lượng, phương tiện, trang thiết bị ứng cứu nhanh ngư dân và tàu thuyền khi có yêu cầu.

Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với chính quyền địa phương lập phương án huy động lực lượng, phương tiện đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội khi xảy ra thiên tai. Kiểm tra, hướng dẫn nhân dân đi lại tại các bến đò ngang, cầu, tràn ngập lụt bảo đảm an toàn tính mạng và phương tiện. Sẵn sàng lực lượng, phương tiện, trang thiết bị để sơ tán dân, tìm kiếm cứu nạn khi có yêu cầu; chủ động phối hợp với các địa phương, đơn vị rà soát, điều chỉnh lại phương án phòng cháy, chữa cháy, tìm kiếm cứu nạn phù hợp với tình tình thực tế. Thường xuyên luyện tập, diễn tập theo các phương án để nâng cao năng lực cán bộ, chiến sĩ. Lực lượng, phương tiện luôn sẵn sàng tham gia ứng phó khi có cháy nổ, thiên tai, hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại về người và tài sản.

Sở Giao thông vận tải chỉ đạo thi công các công trình cầu, đường đảm bảo vượt lũ trước ngày 31/8/2019; chuẩn bị vật tư dự phòng ở những vị trí xung yếu để kịp thời xử lý nhằm đảm bảo giao thông khi công trình bị mưa bão, lũ làm hư hỏng; Phối hợp với UBND cấp huyện rà soát hệ thống cầu, đường để lắp đặt cọc tiêu, biển cảnh báo nguy hiểm nhằm đảm bảo an toàn cho người và phương tiện qua lại; Phối hợp với Cảng vụ Hàng hải Quy Nhơn trong việc quản lý thuyền viên và tàu vận tải thuộc vùng biển quản lý. Tham mưu UBND tỉnh trong việc tìm kiếm thuyền viên và ứng cứu tàu vận tải bị nạn do thiên tai.

Cảng vụ Hàng hải Quy Nhơn xây dựng phương án PCTT và TKCN năm 2019 thuộc vùng biển quản lý; chủ trì huy động lực lượng, phương tiện, trang thiết bị trong khu vực cảng để tổ chức tìm kiếm cứu nạn người và phương tiện bị nạn do thiên tai; giúp Chủ tịch UBND tỉnh tổ chức tìm kiếm thuyền viên và phương tiện bị nạn thuộc vùng biển ven bờ.

Ngoài ra, Chỉ thị của Chủ tịch UBND tỉnh cũng giao nhiệm vụ cụ thể cho các sở, ban, ngành và các cơ quan liên quan của tỉnh theo chức năng, nhiệm vụ được giao có trách nhiệm chỉ đạo, thực hiện công tác phòng tránh, đối phó thiên tai và tìm kiếm cứu nạn trong phạm vi của đơn vị mình quản lý. Sẵn sàng lực lượng, phương tiện để tham gia các hoạt động phòng tránh, giảm nhẹ thiên tai và tìm kiếm cứu nạn theo yêu cầu.

Khi xảy ra thiên tai, Thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố chủ động chỉ đạo xử lý tình huống thiên tai theo thẩm quyền, đồng thời báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh, Thường trực Ban Chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh để  kịp thời chỉ đạo./.

Nguồn: Cổng TTĐT Bình Định

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)
  
Khách online:1895
Lượt truy cập: 106177639