Ban QLDA đường Hồ Chí Minh tổ chức sơ kết 6 tháng đầu năm 2019

Thứ ba, 30/07/2019 15:03 GMT+7

Chiều 29/7, Đảng bộ Ban QLDA đường Hồ Chí Minh tổ chức Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm và học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ X, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII.


Các đại biểu dự Hội nghị

Tham dự Hội nghị có đồng chí Phạm Công Bổng – Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Bộ GTVT; đồng chí Lê Thị Thúy Hiền - Ủy viên Ban Chấp hành, Chánh Văn phòng Đảng ủy Bộ GTVT; đồng chí Lâm Văn Hoàng - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Bộ GTVT - Bí thư Đảng ủy - Giám đốc Ban QLDA đường Hồ Chí Minh; các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ; các đồng chí Lãnh đạo Ban và các đảng viên của Đảng bộ Ban.

Đồng chí Lê Thanh Bình - Phó Bí thư Đảng ủy - Phó Giám đốc Ban
báo cáo công tác 6 tháng đầu năm 2019  

Báo cáo tại Hội nghị, đồng chí Lê Thanh Bình, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Ban cho biết, trong 6 tháng đầu năm 2019, nhờ sự quan tâm chỉ đạo sát sao của Bộ GTVT, sự phối hợp chặt chẽ của các Bộ, ngành, địa phương liên quan và kinh nghiệm quản lý, điều hành cũng như nỗ lực, quyết tâm vượt khó của tập thể đảng viên, CC, VC, người lao động, Ban đã cơ bản hoàn thành kế hoạch năm, nhiệm vụ 6 tháng đầu năm trong đó nổi bật nhất là triển khai công tác cắm cọc GPMB, bàn giao cho địa phương, TKKT của 2 dự án cao tốc Bắc – Nam.

Về công tác Đảng, Đảng bộ Ban luôn quan tâm công tác giáo dục, rèn luyện nhằm nâng cao nhận thức về chính trị tư tưởng và phẩm chất đạo đức cách mạng cho toàn thể đảng viên, cán bộ, viên chức của Ban; phổ biến, quán triệt các văn bản chỉ đạo của Đảng uỷ cấp trên, đặc biệt là các nghị quyết Hội nghị Trung ương 8, Khóa XII đến các đảng viên. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các chi bộ hoàn thành việc xây dựng chương trình hành động thực hiện các nghị quyết Hội nghị Trung ương 8, Khóa XII. Lãnh đạo các cấp ủy chi bộ tổ chức học tập, quán triệt Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị chuyên đề năm 2019 về “Xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” đồng thời quán triệt theo tinh thần việc xây dựng tổ chức Đảng phải luôn gắn liền với công tác tổ chức điều hành quản lý dự án và công tác xây dựng khối đoàn kết thống nhất; việc sinh hoạt định kỳ tại các chi bộ phải đi vào thực chất, đặc biệt là việc tổ chức và chất lượng các buổi sinh hoạt chuyên đề.

Bên cạnh đó, Đảng bộ Ban thực hiện công tác kiểm tra theo quy định, Đảng ủy và UBKT Đảng ủy Ban đã xây dựng Quy chế làm việc, Chương trình kiểm tra giám sát trong nhiệm kỳ và Kế hoạch kiểm tra hàng năm. Tích cực đổi mới nâng cao chất lượng chi bộ, tăng cường quản lý, giám sát đảng viên trong việc thực hiện nhiệm vụ được giao; chú trọng nâng cao vai trò lãnh đạo của cấp ủy, người đứng đầu. Tăng cường nắm bắt, giải quyết kịp thời khó khăn, vướng mắc của đảng viên, công chức, viên chức, người lao động. Không để xảy ra các biểu hiện suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”.

Trong 6 tháng cuối năm 2019, Đảng ủy Ban QLDA đường Hồ Chí Minh xác định các nhiệm vụ chính là hoàn thành lựa chọn nhà thầu để khởi công dự án Cam Lộ - La Sơn; hoàn thành trình thiết kế kỹ thuật, dự toán lựa chọn nhà đầu tư dự án Nha Trang – Cam Lâm; hoàn thành nghiệm thu, bàn giao 66 km đoạn La Sơn – Hòa Liên trong Quý III/2019; hoàn thành một số đoạn đã bàn giao mặt bằng tại các dự án QL12B và tuyến tránh thị trấn Eadrăng huyện Eahleo tỉnh Đắk Lắk; Quyết toán mặt bằng các dự án vốn dư...

Đồng chí Phạm Công Bổng – Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Bộ GTVT phát biểu chỉ đạo

Tiếp tục triển khai thực hiện Kế hoạch kỷ niệm 20 năm ngày thành lập Ban gắn với kỷ niệm 74 năm Ngày truyền thống Ngành GTVT và 90 năm thành lập thành lập Công đoàn Việt Nam; phổ biến kịp thời các chỉ thị, nghị quyết của Đảng ủy các cấp đến từng chi bộ, đảng viên. Nhất là việc tiếp tục quán triệt và đưa Nghị quyết Trung uơng 4, khóa XII về công tác xây dựng Đảng và Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tường, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào cuộc sống; Tổng kết việc thực hiện kế hoạch về học tập, tu dưỡng, rèn luyện và trách nhiệm nêu gương theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với cam kết không suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; không “tự diễn biến”; không “tự chuyển hóa”. Tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt các nghị quyết của Trung ương, khóa XII, nhất là việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Tiếp tục phổ biến và triển khai thực hiện các quy định mới của Đảng và triển khai thực hiện trong toàn Đảng bộ Ban.

Đồng chí Lâm Văn Hoàng - Bí thư Đảng ủy - Giám đốc Ban phát biểu tiếp thu

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Bộ GTVT Phạm Công Bổng cho rằng trong lúc các Ban QLDA thuộc Bộ đều có những khó khăn về nguồn vốn, về công việc, những kết quả mà Ban QLDA đường Hồ Chí Minh đạt được, cả về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, cả về công tác Đảng, là rất đáng biểu dương. Thay mặt Đảng ủy Bộ GTVT, đồng chí Phó Bí thư thường trực đã chúc mừng Ban QLDA Hồ Chí Minh nhân kỷ niệm 20 năm thành lập cũng như những thành tích mà đảng viên, viên chức của Ban đã đạt được trong 6 tháng đầu năm 2019.

Đồng tình với những nhiệm vụ mà Đảng Bộ Ban QLDA đường Hồ Chí Minh đã đặt ra trong 6 tháng cuối năm 2019, đồng chí Phạm Công Bổng đề nghị cần lưu ý để thực hiện một cách sâu sắc, rõ nét hơn trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị làm sáo để các dự án được thực hiện đúng pháp luật đúng quy định của nhà nước từ chuẩn bị dự án, đảm bảo tiến độ chất lương cho đến quyết toán khi dự án hoàn thành. Về công tác Đảng, Đảng bộ Ban cần triển khai tốt chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tường, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Bên cạnh đó, Đảng bộ Ban cũng cần tiếp tục hướng dẫn các chi bộ nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ theo các quy định của Trung ương và cấp ủy cấp trên.

Thay mặt Đảng bộ Ban QLDA đường Hồ Chí Minh, đồng chí Lâm Văn Hoàng, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Ban đã cảm ơn các ý kiến chỉ đạo của đồng chí Phạm Công Bổng và hứa sẽ nghiêm túc tiếp thu và chỉ đạo Đảng bộ ban QLDA đường Hồ Chí Minh thực hiện trong các tháng còn lại của năm 2019. Bí thư Đảng ủy Lâm Văn Hoàng cũng đề nghị các chi bộ, đảng viên trong Đảng bộ Ban QLDA đường Hồ Chí Minh trong thời gian tới cần tập trung kiện toàn công tác tổ chức, cán bộ cho phù hợp với tình hình mới, chỉ đạo các bộ phận thực hiện thắng lợi các mục tiêu mà Đảng bộ đã đề ra, tổ chức tốt việc triển khai các nghị quyết của Đảng ủy cấp trên, của mỗi chi bộ cũng như nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ , đảm bảo các buổi sinh hoạt chị bộ thực sự dân chủ, đoàn kết.  

Nguồn: Ban QLDA đường Hồ Chí Minh

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)
  
Khách online:1226
Lượt truy cập: 108595713