Công tác bảo trì đường bộ tại Bắc Kạn

Thứ năm, 29/08/2019 09:00 GMT+7

Những năm qua, nguồn Quỹ Bảo trì đường bộ (BTĐB) của tỉnh Bắc Kạn luôn được sử dụng chặt chẽ, đúng mục đích và có hiệu quả, góp phần đảm bảo an toàn giao thông, kéo dài thời gian khai thác sử dụng công trình đường bộ, phục vụ tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương.

Hiện nay, ngành Giao thông vận tải tỉnh Bắc Kạn được giao quản lý 13 tuyến đường tỉnh, với tổng chiều dài hơn 450km đường và hơn 553 mét dài cầu; 03 tuyến quốc lộ ủy thác đoạn qua địa phận tỉnh Bắc Kạn, là QL279, QL3B, QL3C, với chiều dài khoảng 311km đường và gần 2.600 mét dài cầu nên công tác bảo trì, sửa chữa đường bộ theo đúng quy định của Nhà nước thường xuyên được ngành quan tâm, chú trọng thực hiện.

Công tác duy tu, bảo dưỡng, xử lý điểm đen, khắc phục hậu quả do lụt bão
các tuyến đường tỉnh quản lý được đảm bảo nhờ nguồn vốn từ Quỹ Bảo trì đường bộ.

Trong năm qua, nguồn vốn Quỹ Bảo trì đường bộ Trung ương cấp cho tỉnh gồm 12 công trình do Tổng cục Đường bộ Việt Nam giao, 02 công trình do Bộ Giao thông vận tải giao. Nhìn chung, các công trình được thực hiện theo đúng trình tự và chấp hành nghiêm chỉnh các quy trình, quy phạm và các quy định hiện hành của Nhà nước về công tác xây dựng cơ bản và thực hiện theo đúng các quy định của Nhà nước về quản lý chất lượng công trình, đảm bảo yêu cầu kỹ thuật theo hồ sơ thiết kế được duyệt.

Năm 2019, ngành Giao thông vận tải tỉnh có kế hoạch triển khai sửa chữa định kỳ và làm mới 15 công trình. Cụ thể, 11 công trình sửa chữa vừa; 02 công trình sửa chữa đột xuất xử lý điểm đen và 02 công trình được giao theo quyết định của Tổng cục Đường bộ Việt Nam. Trong đó, 11 công trình theo Quyết định số 3900/QĐ-TCĐBVN ngày 12/10/2018 của Tổng cục Đường bộ Việt Nam về việc cho phép chuẩn bị đầu tư sửa chữa công trình đường bộ sử dụng nguồn vốn Quỹ Bảo trì đường bộ Trung ương năm 2019, để sửa chữa đối với 05 công trình trên tuyến Quốc lộ 279, 03 công trình trên tuyến Quốc lộ 3B, 03 công trình trên tuyến Quốc lộ 3C…

Cùng với đó, sau khi được UBND tỉnh đồng ý chủ trương đầu tư sửa chữa các công trình đường bộ từ sử dụng nguồn 35% Quỹ Bảo trì đường bộ Trung ương cấp cho Quỹ Bảo trì đường bộ địa phương để sửa chữa 05 công trình, với tổng kinh phí dự kiến khoảng gần 22 tỷ đồng. Ngoài công tác bố trí vốn cho sửa chữa định kỳ hàng năm, quỹ còn thực hiện các nhiệm vụ đột xuất, như: Xử lý điểm đen, khắc phục hậu quả do lụt bão, tăng cường an toàn hệ thống giao thông đường bộ, sửa chữa mặt đường đảm bảo nhu cầu đi lại cho người dân... Nhìn chung, công tác quản lý, bảo dưỡng thường xuyên đường bộ được triển khai thực hiện trên các tuyến quốc lộ ủy thác và đường tỉnh quản lý được thực hiện theo đúng quy định và đảm bảo về tiêu chuẩn chất lượng sau nghiệm thu đưa vào sử dụng.
 Đến thời điểm hiện tại, việc sử dụng kinh phí dành cho công tác bảo trì đối với đường bộ của tỉnh đều được thực hiện đúng thời gian, kế hoạch đề ra. Các tuyến đường tỉnh, đường huyện cơ bản giữ được cấp đường, giảm thiểu điểm đen, tăng hệ thống cảnh báo và an toàn, giúp đảm bảo an toàn giao thông cho nhân dân.

Để thực hiện tốt nguồn vốn Quỹ Bảo trì đường bộ hàng năm được cấp, thời gian tới, ngành Giao thông vận tải tích cực đẩy mạnh công tácxây dựng kế hoạch bảo trì đường bộ; mở rộng thêm đối tượng sử dụng nguồn kinh phí bảo trì đường bộ địa phương tới đường huyện, đường xã, cầu treo…; đề xuất các danh mục công trình sử dụng nguồn kinh phí bảo trì theo thứ tự ưu tiên phù hợp với khả năng nguồn vốn căn cứ theo: Mức độ, tính chất hư hỏng của công trình; thời gian đưa công trình vào khai thác sử dụng; vai trò, chức năng của tuyến đường… góp phần nâng cao hiệu quả công tác bảo trì đường bộ trên địa bàn, bảo đảm an toàn giao thông, tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Nguồn: Báo Bắc Kạn

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)
  
Khách online:1226
Lượt truy cập: 109678612