Văn bản hợp nhất quy định về lắp đặt báo hiệu kilômét - địa danh và cách ghi ký hiệu, số thứ tự trên báo hiệu đường thủy nội địa

Thứ hai, 21/10/2019 14:24 GMT+7
Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể vừa ký xác thực Văn bản hợp nhất số 17/VBHN-BGTVT ngày 16/10/2019 Thông tư quy định về lắp đặt báo hiệu kilômét - địa danh và cách ghi ký hiệu, số thứ tự trên báo hiệu đường thủy nội địa.

Theo đó, Thông tư số 35/2012/TT-BGTVT ngày 06 tháng 9 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về lắp đặt báo hiệu kilômét - địa danh và cách ghi ký hiệu, số thứ tự trên báo hiệu đường thủy nội địa, có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2013 được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư số 49/2018/TT-BGTVT ngày 11 tháng 9 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải sửa đổi, bổ sung một số Điều của Thông tư 35/2012/TT-BGTVT quy định về lắp đặt báo hiệu km - địa danh và cách ghi ký hiệu, số thứ tự trên báo hiệu đường thủy nội địa, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2019.

Nội dung Văn bản hợp nhất số 17/VBHN-BGTVT xem Tại đây.
 

Nguồn: Cổng TTĐT Bộ GTVT

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)
  
Khách online:2509
Lượt truy cập: 119740669