Văn bản hợp nhất ban hành quy chế công tác lưu trữ của Bộ GTVT

Thứ hai, 21/10/2019 14:49 GMT+7
Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể vừa ký xác thực Văn bản hợp nhất số 12/VBHN-BGTVT ngày 09/10/2019 Thông tư ban hành quy chế công tác lưu trữ của Bộ GTVT.

Theo đó, Thông tư số 74/2014/TT-BGTVT ngày 19 tháng 12 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành quy chế công tác lưu trữ của Bộ GTVT được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư số 61/2018/TT-BGTVT ngày 28 tháng 12 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải sửa đổi, bổ sung một số Điều của Thông tư 74/2014/TT-BGTVT ngày 19/12/2014 của Bộ trưởng Bộ GTVT.

Nội dung Văn bản hợp nhất số 12/VBHN-BGTVT xem Tại đây.
 

Nguồn: Cổng TTĐT Bộ GTVT

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)
  
Khách online:2584
Lượt truy cập: 119740026