Văn bản hợp nhất ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật trong lĩnh vực cung ứng dịch vụ công ích bảo đảm an toàn hàng hải

Thứ ba, 22/10/2019 15:50 GMT+7
Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể vừa ký xác thực Văn bản hợp nhất số 13/VBHN-BGTVT ngày 09/10/2019 Thông tư ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật trong lĩnh vực cung ứng dịch vụ công ích bảo đảm an toàn hàng hải.

Theo đó, Thông tư số 76/2014/TT-BGTVT ngày 19 tháng 12 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật trong lĩnh vực cung ứng dịch vụ công ích bảo đảm an toàn hàng hải được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư số 28/2016/TT-BGTVT ngày 14 tháng 10 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải và Thông tư số 38/2018/TT-BGTVT ngày 11/6/2018 của Bộ trưởng Bộ GTVT.

Nội dung Văn bản hợp nhất số 13/VBHN-BGTVT xem tại đây.

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)
  
Khách online:1419
Lượt truy cập: 119887780