Ban hành tiêu chuẩn, định mức máy móc, thiết bị chuyên dùng đối với Trường Đại học Giao thông vận tải thành phố Hồ Chí Minh

Thứ sáu, 08/11/2019 12:06 GMT+7

Bộ GTVT vừa ban hành Quyết định số 2087/QĐ-BGTVT về tiêu chuẩn, định mức máy móc, thiết bị chuyên dùng đối với Trường Đại học Giao thông vận tải thành phố Hồ Chí Minh.

Theo đó, tiêu chuẩn, định mức máy móc, thiết bị chuyên dùng năm 2019 này được ban hành  theo Quyết định số 50/2017/QĐ-TTg ngày 31/12/2017 của Thủ tướng Chính phủ đối với Trường Đại học Giao thông vận tải thành phố Hồ Chí Minh.

Theo Quyết định, tiêu chuẩn, định mức máy móc, thiết bị chuyên dùng được ban hành nêu trên là số lượng máy móc, thiết bị chuyên dùng tối đa theo chương trình đào tạo của trường, kế hoạch đào tạo của trường và các nội dung khác có liên quan. 

Bộ GTVT yêu cầu trong quá trình thực hiện, Trường Đại học Giao thông vận tải thành phố Hồ Chí Minh căn cứ định mức máy móc, thiết bị chuyên dùng được ban hành nêu trên và tình hình thực tế để quản lý, sử dụng, đầu tư, mua sắm máy móc, thiết bị chuyên dùng năm 2019 theo đúng quy định và đảm bảo hiệu quả, tiết kiệm, tránh lãng phí.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký cho đến hết ngày 31/12/2019.

DT

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)
  
Khách online:1064
Lượt truy cập: 109762617