Ban hành Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 17/2017/TT-BGTVT Quy định về điều kiện để thuyền viên nước làm việc trên tàu biển Việt Nam

Thứ hai, 11/11/2019 09:40 GMT+7
Thứ trưởng Nguyễn Văn Công vừa ký ban hành Thông tư số 43/2019/TT-BGTVT ngày 7/11/2019 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 17/2017/TT-BGTVT ngày 31/5/2017 của Bộ trưởng Bộ GTVT Quy định về điều kiện để thuyền viên nước làm việc trên tàu biển Việt Nam.

Theo đó, sửa đổi, bổ sung khoản 4 Điều 3; bổ sung khoản 5 Điều 3; sửa đổi, bổ sung điểm a, điểm b, điểm c, điểm d của khoản 1 Điều 4; sửa đổi bổ sung khoản 2 Điều 4; Bổ sung khoản 4 Điều 5; Bổ sung khoản 4 Điểm 5; bổ sung khoản 3 Điều 6 của Thông tư số 17/2017/TT-BGTVT Quy định về điều kiện để thuyền viên nước ngoài làm việc trên tàu biển VN.

Thông từ này có hiệu lực thị hành kể từ ngày 01/9/2020.

Toàn văn Thông tư xem tại đây.
 

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)
  
Khách online:1107
Lượt truy cập: 109762033