Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ làm việc với Ban Tuyên giáo Trung ương

Thứ ba, 19/11/2019 15:41 GMT+7

Chiều 19/11, tại Hà Nội, Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ GTVT đã có buổi làm việc với Đoàn Khảo sát của Ban Tuyên giáo Trung ương về khảo sát tình hình công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ Bộ GTVT.

Chủ trì buổi làm việc có các đồng chí: Lê Mạnh Hùng, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương; Đỗ Ngọc An, Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương; Nguyễn Ngọc Đông, Ủy viên BCH Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương, Phó Bí thư Ban Cán sự đảng Bộ, Bí thư Đảng ủy Bộ, Thứ trưởng Bộ GTVT.

Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ làm việc với Ban Tuyên giáo Trung ương

Phó Trưởng ban Tuyên giáo TW Lê Mạnh Hùng phát biểu thông qua một số nội dung tại buổi làm việc

Tại buổi làm việc, thay mặt Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ GTVT, đồng chí Phạm Công Bổng - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Bộ báo cáo với Đoàn khảo sát kết quả công tác từ đầu năm 2019 đến nay; theo đó, với sự chỉ đạo, điều hành quyết liệt, toàn diện của Ban Cán sự đảng, Lãnh đạo Bộ và sự quyết tâm, cố gắng, nỗ lực của tập thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động toàn Ngành, Bộ GTVT đã bám sát và kịp thời triển khai các chủ trương, chỉ đạo của Đảng, Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, vì vậy, hầu hết các mặt công tác trong các tháng từ đầu năm 2019 đến nay đã hoàn thành kế hoạch đề ra.

Về lãnh đạo công tác xây dựng Đảng, Đảng ủy Bộ GTVT tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy đảng trực thuộc hoàn thành việc tổ chức học tập, quán triệt và xây dựng Chương trình hành động thực hiện các Nghị quyết Trung ương khóa XII và các quy chế, quy định, hướng dẫn của Trung ương và cấp ủy các cấp đảm bảo mục đích, yêu cầu và thời gian quy định.

Đảng ủy Bộ tập trung xây dựng Đảng về tư tưởng chính trị, thực hiện nghiêm túc việc tổ chức học tập, quán triệt các nghị quyết, chỉ thị của Đảng; Đảng ủy Bộ và các cấp ủy cơ sở đã chủ động nắm bắt thông tin, nêu cao ý thức trách nhiệm, vững vàng trước mọi khó khăn của ngành GTVT; tập trung xử lý các vấn đề phát sinh ngay từ đảng bộ, chi bộ; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo việc nêu gương trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, rèn luyện phẩm chất đạo đức, lối sống, phong cách, tác phong, lề lối công tác.

Quyết định, bổ sung, kiện toàn 18 cấp ủy của 13 đảng bộ, chi bộ trực thuộc.  Tham gia ý kiến về bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, điều động, bổ nhiệm và nhận xét, đánh giá, kết luận về tiêu chuẩn chính trị đối với 35 cán bộ theo yêu cầu của Lãnh đạo Bộ. Nhận xét, đánh giá, kết luận về tiêu chuẩn chính trị đối với nhân sự được giới thiệu nguồn quy hoạch cán bộ lãnh đạo thuộc diện Bộ GTVT quản lý của 15 đơn vị giai đoạn 2019-2021 và 2021-2026.

Hướng dẫn, đôn đốc các cấp ủy trực thuộc rà soát, bổ sung công tác quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý và bổ sung quy hoạch cấp ủy các cấp giai đoạn 2015-2020 và 2020-2025 trong toàn Đảng bộ Bộ. Quyết định phê duyệt bổ sung quy hoạch nhiệm kỳ 2015 - 2020 và nhiệm kỳ 2020 - 2025 đối với các chức danh bí thư, phó bí thư của 12 cấp ủy trực thuộc.

Đảng ủy Bộ và các cấp ủy trực thuộc tập trung chỉ đạo thực hiện nghiêm túc chương trình kiểm tra, giám sát năm 2019 đảm bảo hiệu lực, hiệu quả; quan tâm công tác phát triển đảng, sinh hoạt đảng, trao tặng huy hiệu, tổ chức lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho quần chúng ưu tú, đảng viên mới; chỉ đạo các tổ chức đoàn thể đẩy mạnh thực hiện các phong trào thi đua yêu nước; chỉ đạo Đoàn Thanh niên Bộ triển khai thực hiện chương trình công tác năm 2019, đồng thời tổ chức các hoạt động giáo dục truyền thống, tuyên truyền ATGT, tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao và các hoạt động xã hội, từ thiện.

Về kết quả thực hiện Quy chế phối hợp giữa Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ với Ban Cán sự đảng Bộ, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Bộ Phạm Công Bổng cho biết, thời gian qua, hai bên đã phối hợp ban hành, triển khai thực hiện nghiêm túc Quy chế phối hợp công tác giữa Ban Cán sự đảng Bộ GTVT và Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ GTVT (đã ký văn bản số 58-QCPH ngày 29/4/2016), trong đó tập trung phối hợp lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng, quan tâm lãnh đạo thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng; làm tốt công tác tư tưởng cho cán bộ, đảng viên, gắn kết chặt chẽ công tác tư tưởng với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ chuyên môn của ngành GTVT...

Lãnh đạo các cơ quan, đơn vị cụ thể hóa việc thực hiện kế hoạch phát triển KT-XH hàng năm thông qua việc thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm, các chương trình, kế hoạch, đề án, dự án… của ngành GTVT. Khi có những nội dung, vấn đề phát sinh thì chủ động phối hợp với Ban Tuyên giáo các cấp để kịp thời định hướng, hướng dẫn các đảng bộ, chi bộ, cơ quan, đơn vị và các đơn vị truyền thông tổ chức thực hiện, xử lý có có hiệu quả những vấn đề phát sinh.

Trong thời gian tới, Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ và Ban Cán sự đảng Bộ tiếp tục thực hiện tốt Quy chế phối hợp giữa hai bên, triển khai thực hiện hiệu quả, đoàn kết, thống nhất cao trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các chủ trương, nghị quyết, chỉ thị của Trung ương cũng như lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của ngành GTVT, nội dung trọng tâm cần phối hợp trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị; triển khai học tập, quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng và Nhà nước; công tác tổ chức, cán bộ; thanh tra, kiểm tra; lãnh đạo các tổ chức đoàn thể...

Bí thư Đảng ủy Bộ, Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Ngọc Đông phát biểu tại buổi làm việc

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Lê Mạnh Hùng, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương đánh giá Đảng bộ Bộ GTVT là đảng bộ lớn, đảng bộ có số lượng tổ chức đảng và đảng viên nhiều nhất trong các đảng bộ cấp trên cơ sở trực thuộc Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương; tính đến hết tháng 9/2019, Đảng bộ Bộ GTVT có 49 tổ chức đảng với gần 11.000 đảng viên.

Thời gian qua, Đảng bộ Bộ GTVT quan tâm, tổ chức triển khai thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng, từ công tác học tập, quán triệt và tổ chức triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, đến công tác chỉ đạo sinh hoạt chi bộ, quản lý cán bộ, đảng viên; chủ động nắm tình hình, diễn biến tư tưởng, định hướng thông tin, tạo sự thống nhất trong cấp ủy, chi bộ và đội ngũ cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ Bộ.

Đồng chí Lê Mạnh Hùng đánh giá cao Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ GTVT đã phối hợp tốt với Ban Cán sự đảng Bộ GTVT, đã ban hành, triển khai thực hiện nghiêm túc Quy chế phối hợp công tác giữa hai cơ quan, trong đó tập trung phối hợp lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng, quan tâm lãnh đạo thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng…

Theo đồng chí Lê Mạnh Hùng, Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương nói chung và Đảng bộ Bộ GTVT nói riêng rất quan trọng trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo các tổ chức đảng, đảng viên trực thuộc, thể hiện tốt diện mạo, vị thế của tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị và từng cá nhân cán bộ, đảng viên; bởi theo đồng chí đảng bộ có vững mạnh thì mới có thể lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức đảng, có những cán bộ, đảng viên xuất sắc.

Đồng chí Lê Mạnh Hùng đề nghị Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ tiếp tục làm tốt công tác tư tưởng, nâng cao vị trí, vai trò của tổ chức, cơ quan, đơn vị; tiếp tục quan tâm đến công tác đào tạo nguồn nhân lực, có những đột phá về cơ sở hạ tầng; cùng với đó tăng cường công tác truyền thông, đặc biệt là tiếp tục phối hợp chặt chẽ, thường xuyên với các cơ quan tham mưu, giúp việc của Ban Tuyên giáo Trung ương.

Thay mặt Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ GTVT, đồng chí Nguyễn Ngọc Đông, Phó Bí thư Ban Cán sự đảng Bộ, Bí thư Đảng ủy Bộ, Thứ trưởng Bộ GTVT tiếp thu các ý kiến phát biểu tại buổi làm việc của Đoàn Khảo sát Ban Tuyên giáo Trung ương; đồng thời nhấn mạnh Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ tiếp tục đoàn kết, thống nhất cao trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các chủ trương, nghị quyết, chỉ thị của Trung ương cũng như lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của ngành GTVT; lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy trực thuộc xây dựng các giải pháp cụ thể và vận động cán bộ, công chức, viên chức, người lao động ngành GTVT đoàn kết, nỗ lực phấn đấu, hoàn thành nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và toàn Đảng bộ Bộ.

Xuân Nguyên

 

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)
  
Khách online:1409
Lượt truy cập: 111122718