Ban hành Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin của Bộ Giao thông vận tải năm 2020

Thứ hai, 06/01/2020 09:48 GMT+7

Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Ngọc Đông vừa ký ban hành Quyết định số 2519/QĐ-BGTVT ngày 30/12/2019 " Ban hành Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin của Bộ Giao thông vận tải năm 2020".

Theo đó mục tiêu của Kế hoạch nhằm xây dựng, nâng cấp các hệ thống công nghệ thông tin (CNTT) và bảo đảm an toàn thông tin mạng phục vụ xây dựng chính phủ điện tử của Bộ Giao thông vận tải (GTVT) năm 2020, đảm bảo các mục tiêu sau: Nâng cấp hệ thống một cửa điện tử, một cửa điện tử liên thông, cổng dịch vụ công trực tuyến, hệ thống quản lý văn bản theo mô hình tập trung, hình thành hệ thống giải quyết thủ tục hành chính thống nhất; Hoàn thành xây dựng Hệ thống thông tin báo cáo Bộ GTVT đáp ứng yêu cầu báo cáo theo biểu mẫu và báo cáo động của Lãnh đạo Bộ, Cục, Vụ; đảm bảo kết nối với Hệ thống thông tin báo cáo Chính phủ; Bảo đảm an toàn thông tin mạng và các hệ thống thông tin phuc vụ hành chính, cải cách hành chính, nghiệp vụ chuyên ngành của Bộ GTVT.

Cũng theo Quyết định nhiệm vụ chính trong Kế hoạch Ứng dụng CNTT năm 2020 gồm; Mở rộng Cổng dịch vụ công trực tuyến và Hệ thống thông tin một cửa điện tử Bộ GTVT; Mở rộng, bổ sung Trục văn bản Bộ GTVT và Hệ thống quản lý văn bản, điều hành Bộ GTVT; Xây dựng Hệ thống thông tin Báo cáo Bộ GTVT; Nâng cấp, mở rộng Hệ thống quản lý cấp, đổi Giấy phép kinh doanh vận tải; cấp, đổi biển hiệu, phù hiệu xe ô tô; Mua bản quyền phần mềm và thuê dịch vụ giám sát an toàn thông tin mạng và phòng, chống mã độc Bộ GTVT và Triển khai phương án bảo đảm an toàn thông tin theo cấp độ cho các hệ thống thông tin của Bộ GTVT năm 2020; Xây dựng hệ thống phục vụ tích hợp và chia sẻ dữ liệu (LGSP) của Bộ Giao thông vận tải (Giai đoạn 1: năm 2020)

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

DT

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)
  
Khách online:125
Lượt truy cập: 109616123