Bình Định: Nâng cấp, mở rộng tuyến đường kết nối từ Quốc lộ 1 đến giáp đường Tỉnh lộ ĐT638

Thứ sáu, 24/04/2020 12:40 GMT+7

Ngày 23/4, UBND tỉnh Bình Định đã ban hành Văn bản số 2593/UBND-KT về việc cho chủ trương đầu tư xây dựng công trình Nâng cấp, mở rộng tuyến đường kết nối từ Quốc lộ 1 đến giáp đường Tỉnh lộ ĐT638 (đoạn từ đường Quang Trung đến giáp đường ĐT638), huyện Phù Cát.

Theo đó, UBND tỉnh Bình Định đồng ý cho UBND huyện huyện Phù Cát lập thủ tục đầu tư và báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư công trình Nâng cấp, mở rộng tuyến đường kết nối từ Quốc lộ 1 đến giáp đường Tỉnh lộ ĐT638 (đoạn từ đường Quang Trung đến giáp đường ĐT638), với quy mô xây dựng như đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Văn bản số 640/SKHĐT-KTN ngày 21/4/2020. Nguồn vốn đầu tư xây dựng do ngân sách tỉnh hỗ trợ công trình theo cơ chế của tỉnh giai đoạn 2021 - 2025, phần kinh phí còn lại do ngân sách huyện Phù Cát và các nguồn vốn hợp pháp khác bố trí.

UBND tỉnh Bình Định giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với UBND huyện Phù Cát và các đơn vị có liên quan tổng hợp danh mục công trình nêu trên vào kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025; báo cáo đề xuất UBND tỉnh xem xét, chỉ đạo thực hiện.cáo đề xuất UBND tỉnh xem xét, chỉ đạo thực hiện.

Nguồn: Cổng TTĐT Bình Định

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)
  
Khách online:1877
Lượt truy cập: 105952565