Thời gian dự kiến ban hành Thông tư sửa đổi Thông tư số 50/2015/TT-BGTVT

Thứ tư, 03/06/2020 09:28
Bộ GTVT trả lời câu hỏi về tiến độ dự thảo Thông tư sửa đổi số 50/2015/TT-BGTVT, thời gian dự kiến ban hành Thông tư mới.

Nội dung câu hỏi: Tại văn bản số 8091/BGTVT-KCHT ngày 28/8/2019 của Bộ GTVT về việc trả lời kiến nghị cử tri tỉnh Phú Thọ gửi tới sau kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XIV. Bộ GTVT có thông báo hiện nay đang tiến hành sửa đổi Thông tư số 50/2015/BGTVT và Thông tư số 35/2017/TT-BGTVT. Trong đó có nội dung "bỏ khoảng cách tối thiểu giữa 2 cửa hàng xăng dầu liền kề và quy định của hàng xăng dầu như một điểm đấu nối". Đề nghị quý Bộ cho biết tiến độ dự thảo Thông tư sửa đổi các Thông tư nêu trên, thời gian dự kiến ban hành Thông tư mới? Đề nghị quý Bộ đẩy nhanh tiến độ ban hành Thông tư mới để tạo điều kiện cho doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu phát triển. Trân trọng cảm ơn quý Bộ.

Trả lời:  Vụ Kết cấu hạ tầng giao thông - Bộ Giao thông vận tải trả lời như sau:

Dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 50/2015/TT- BGTVT ngày 23/09/2015 của Bộ trưởng Bộ GTVT về hướng dẫn một số điều của Nghị định số 11/2010/NĐ-CP ngày 24/02/2010 của Chính phủ quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ đã được đăng trên Cổng thông tin điện tử của Chính phủ và Bộ GTVT ngày 24/3/2020 để lấy ý kiến đối với dự thảo Thông tư.

Hiện nay, Bộ GTVT và Tổng cục ĐBVN đang hoàn thiện dự thảo và dự kiến ban hành trong tháng 6 năm 2020./.

Vụ Kết cấu hạ tầng giao thông - Bộ GTVT

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)
  
Khách online:13102
Lượt truy cập: 131.225.675