Thành lập Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo triển khai các dự án cải tạo, nâng cấp đường cất hạ cánh, đường lăn Cảng hàng không quốc tế Nội Bài và Tân Sơn Nhất

Thứ tư, 03/06/2020 15:53 GMT+7
Thứ trưởng Lê Anh Tuấn vừa ký ban hành Quyết định số 1043/QĐ-BGTVT ngày 28/5/2020 về việc thành lập Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo triển khai các dự án cải tạo, nâng cấp đường cất hạ cánh, đường lăn Cảng hàng không quốc tế Nội Bài và Tân Sơn Nhất.

Tổ giúp việc sẽ do ông Nguyễn Bách Tùng, Phó Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Đầu tư  làm Tổ trưởng; Ông Phạm Quốc Hiếu, Phó Cục trưởng Cục Quản lý XD&CL CTGT làm Tổ phó.

Tổ giúp việc có nhiệm vụ, trách nhiệm tham mưu Ban Chỉ đạo triển khai 02 Dự án cải tạo, nâng cấp đường cất hạ cánh, đường lăn Cảng hàng không quốc tế Nội Bài và Tân Sơn Nhất; chỉ đạo, đôn đốc các cơ quan, đơn vị liên quan xây dựng và thực hiện kế hoạch triển khai; kiểm tra năng lực, thiết bị và nhân sự huy động của nhà thầu tham gia thực hiện 02 Dự án cải tạo, nâng cấp đường cất hạ cánh, đường lăn Cảng hàng không quốc tế Nội Bài và Tân Sơn Nhất.

Theo dõi sát sao tiến độ triển khai, thường xuyên kiểm điểm, đánh giá tình hình và kết quả thực hiện Kế hoạch triển khai; kịp thời phát hiện những tồn tại, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện và đề xuất giải pháp xử lý phù hợp; tổng hợp và chuần bị nội dung họp Ban Chỉ đạo triển khai 02 Dự án cải tạo, nâng cấp đường cất hạ cánh và đường lăn Cảng hàng không quốc tế Nội Bài và Tân Sơn Nhất nhằm đảm bảo chất lượng, tiến độ 02 Dự án theo chỉ đạo tại Nghị quyết số 41/NQ-CP ngày 09/4/2020 của Chính phủ và Văn bản số 626/TTg-CN ngày 27/5/2020 của Thủ tướng Chính phủ.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. 

Toàn văn Quyết định xem tại đây.
 

Nguồn: Cổng TTĐT Bộ GTVT

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)
  
Khách online:3502
Lượt truy cập: 113619301