Chi bộ Vụ Tổ chức cán bộ tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2020 - 2022

Thứ năm, 04/06/2020 20:59

Chiều 4/6, tại Hà Nội, Chi bộ Vụ Tổ chức cán bộ, trực thuộc Đảng bộ Bộ Giao thông vận tải (GTVT) tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2020 - 2022, với phương hướng lãnh đạo toàn diện hoạt động chính trị của Vụ, trọng tâm là tham mưu giúp Bộ trưởng quản lý về công tác tổ chức, cán bộ.

Dự Đại hội có đồng chí Nguyễn Văn Thể, Uỷ viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Ban Cán sự đảng, Bộ trưởng Bộ GTVT (là đảng viên đang sinh hoạt tại Chi bộ); đồng chí Ngô Văn Hiến, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Bộ, Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Bộ GTVT và toàn thể đảng viên đang sinh hoạt tại Chi bộ.

Đồng chí Trần Văn Lâm phát biểu khai mạc Đại hội.

Phát biểu khai mạc Đại hội, đồng chí Trần Văn Lâm, Ủy viên Ban Cán sự đảng Bộ, Phó Bí thư Đảng ủy Bộ, Bí thư Chi bộ, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ đánh giá: Trong nhiệm kỳ 2017 - 2020, Chi uỷ và cán bộ, đảng viên trong Chi bộ Vụ Tổ chức cán bộ đã đoàn kết, nỗ lực, trách nhiệm thực hiện mục tiêu nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2015 - 2017 đã đề ra.

Theo đồng chí Trần Văn Lâm, cùng với sự nỗ lực phấn đấu của tất cả đảng viên trong Chi bộ và công chức trong Vụ, có sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát của Ban Cán sự đảng Bộ, Lãnh đạo Bộ, Đảng ủy Bộ và sự hợp tác, giúp đỡ tận tình của các cơ quan, đơn vị có liên quan; hoạt động tham mưu cho Bộ trưởng chỉ đạo về công tác tổ chức, cán bộ đi vào nề nếp và ngày càng được chuyên môn hóa cao.

Đại hội Chi bộ Vụ Tổ chức cán bộ với sự tham dự của 19/19 đảng viên.

Đồng chí Trần Văn Lâm cho biết, Đại hội Chi bộ lần này có nhiệm vụ đánh giá tổng kết việc thực hiện Nghị quyết Chi bộ nhiệm kỳ 2017 - 2020, đánh giá những việc làm được, những việc chưa làm được, chỉ ra những ưu điểm, khuyết điểm, nguyên nhân và kinh nghiệm trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo trên tất cả các lĩnh vực. Trên cơ sở đó, Đại hội đề ra phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ chủ yếu trong nhiệm kỳ 2020 - 2025, đảm bảo tổ chức thực hiện thắng lợi Nghị quyết đề ra.

Đại hội còn có trách nhiệm lựa chọn những đồng chí tiêu biểu, có phẩm chất chính trị vững vàng, đủ các điều kiện để bầu vào Chi ủy Chi bộ Vụ Tổ chức cán bộ nhiệm kỳ 2020 - 2022; bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội đại biểu Đảng bộ Bộ GTVT lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Để làm tốt nhiệm vụ trên, đồng chí Trần Văn Lâm đề nghị mỗi đảng viên phải nêu cao tính Đảng, làm việc nghiêm túc, tiếp thu Nghị quyết Đại hội với tinh thần đổi mới, quyết liệt và phát huy nguyên tắc tập trung dân chủ trong Đại hội, tạo bầu không khí cởi mở, tin cậy lẫn nhau để đạt sự thống nhất cao trong Đại hội.

Đồng chí Lê Thanh Hà, Chi ủy viên, Phó Vụ trưởng trình bày Báo cáo chính trị tại Đại hội.

Tại Đại hội, thay mặt Đoàn Chủ tịch, đồng chí Lê Thanh Hà, Chi ủy viên, Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ trình bày Báo cáo chính trị trình Đại hội. Căn cứ Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2017 - 2020, Chi bộ Vụ Tổ chức cán bộ đã cụ thể hóa thành chương trình, nhiệm vụ công tác; hàng năm tổng kết việc thực hiện nhiệm vụ của từng đảng viên, chi ủy viên và cấp ủy.

Trong nhiệm kỳ qua, Chi bộ Vụ Tổ chức cán bộ luôn chú trọng đến việc nâng cao vài trò lãnh đạo của Chi ủy trong các mặt công tác, đặc biệt là vai trò lãnh đạo thực hiện các nhiệm vụ chính trị về các công tác: xây dựng và tổ chức thực hiện các văn bản QPPL; tổ chức, cán bộ; lao động tiền lương; thi đua, khen thưởng; cải cách hành chính; đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức và nguồn nhân lực.

Xác định công tác xây dựng chi bộ là nhiệm vụ quan trọng, tập thể Chi ủy Chi bộ Vụ Tổ chức cán bộ đã tập trung lãnh đạo toàn diện công tác xây dựng Đảng trên tất cả các mặt chính trị tư tưởng, công tác cán bộ, công tác kiểm tra, giám sát và công tác đoàn thể, để xây dựng chi bộ vững mạnh về mọi mặt gắn với xây dựng tổ chức đoàn thể vững mạnh hàng năm.

Trong nhiệm kỳ 2020 - 2022, Chi bộ Vụ Tổ chức cán bộ xác định phương hướng lãnh đạo toàn diện hoạt động chính trị của Vụ, trọng tâm là tham mưu giúp, triển khai, phối hợp với các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ thực hiện hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng của Chi bộ.

Đồng chí Nguyễn Văn Thể phát biểu tại Đại hội.

Phát biểu tại Đại hội, đồng chí Nguyễn Văn Thể, Uỷ viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Ban Cán sự đảng, Bộ trưởng Bộ GTVT đánh giá cao vai trò, vị trí và nhiệm vụ rất quan trọng của Vụ Tổ chức cán bộ; là cơ quan đầu mối tham mưu công tác tổ chức, cán bộ, Chi ủy đã thực hiện tốt công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của Vụ, lãnh đạo công tác tham mưu giúp Bộ trưởng quản lý về tổ chức, cán bộ.

Trong thời gian qua, Vụ Tổ chức cán bộ đã tham mưu, tổ chức rà soát tất cả các khâu của công tác tổ chức, cán bộ trước khi Ban Cán sự đảng Bộ cho ý kiến chỉ đạo, từ công tác kiểm tra, xử lý kỷ luật cán bộ, đến công tác điều động, luân chuyển, bổ nhiệm cán bộ ở nhiều cơ quan, nhiều đối tượng khác nhau và được thực hiện chặt chẽ, cụ thể, rõ ràng.

Đồng chí Nguyễn Văn Thể và các đồng chí cán bộ, đảng viên trong Chi bộ bỏ phiếu bầu cử tại Đại hội.

Trong quá trình tham mưu về công tác tổ chức, cán bộ, Vụ Tổ chức cán bộ đã bám sát chủ trương, quy định của Trung ương, theo đúng quy trình công tác cán bộ; bảo đảm nguyên tắc Đảng thống nhất lãnh đạo công tác cán bộ và quản lý đội ngũ cán bộ; công tác đánh giá công tâm, khách quan, minh bạch và sát với thực tiễn.

Đồng chí Nguyễn Văn Thể yêu cầu Chi ủy Chi bộ Vụ Tổ chức cán bộ lãnh đạo thực hiện rà soát, ban hành mới các quy định về công tác cán bộ, thực hiện đề án tinh giản biên chế ở các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ, bảo đảm đúng biên chế, ưu tiên sử dụng nguồn cán bộ hiện có, hướng dẫn xây dựng cơ cấu công chức, viên chức phù hợp với vị trí việc làm, điều chỉnh luân chuẩn, điều động hợp lý cán bộ, tránh lãng phí (nơi thừa, nơi thiếu cán bộ).

Đồng chí Nguyễn Văn Thể tặng hoa chúc mừng BCH Chi bộ nhiệm kỳ 2020 - 2022.

Đồng chí Nguyễn Văn Thể yêu cầu tổng rà soát, kiểm tra công tác quy hoạch cán bộ ở các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ, để có kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức nâng cao trình độ chuyên môn, lý luận chính trị, đáp ứng nhu cầu phát triển nguồn nhân lực, đảm bảo hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Đồng chí Nguyễn Văn Thể khẳng định Ban Cán sự đảng, Lãnh đạo Bộ GTVT sẽ tiếp tục quan tâm, chỉ đạo và tạo mọi điều kiện tốt nhất để Chi ủy Chi bộ Vụ Tổ chức cán bộ thực hiện tốt công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của Vụ, lãnh đạo công tác tham mưu giúp Bộ trưởng quản lý về tổ chức, cán bộ.

Tại Đại hội, các đảng viên chính thức của Chi bộ đã bầu Ban Chấp hành Chi bộ Vụ Tổ chức cán bộ nhiệm kỳ 2020 - 2022 gồm 05 đồng chí: đồng chí Trần Văn Lâm, Ủy viên Ban Cán sự đảng Bộ, Phó Bí thư Đảng ủy Bộ, Vụ trưởng được bầu giữ chức Bí thư Chi bộ; đồng chí Lê Thanh Hà, Phó Vụ trưởng được bầu giữ chức Phó Bí thư Chi bộ; các đồng chí: Nguyễn Cao Hiến, Phó Vụ trưởng; Trần Trọng Ngôn, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Bộ, Chuyên viên cao cấp và đồng chí Nguyễn Hữu Thanh, Chuyên viên chính giữ chức Chi ủy viên Chi bộ nhiệm kỳ 2020 - 2022.

Đồng chí Nguyễn Văn Thể cùng các đồng chí đảng viên chúc mừng BCH Chi bộ nhiệm kỳ mới.

Đại hội tiến hành bầu Đoàn đại biểu của Chi bộ Vụ Tổ chức cán bộ dự Đại hội đại biểu Đảng bộ Bộ GTVT lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Căn cứ Quyết định số 480-QĐ/ĐU ngày 15/01/2020 của Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ GTVT về việc phân bổ đại biểu chính thức dự Đại hội đại biểu Đảng bộ Bộ GTVT lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025, Chi bộ Vụ Tổ chức cán bộ được phân bổ 04 đại biểu (gồm 01 đại biểu đương nhiên không phải bầu là đồng chí Trần Văn Lâm, Ủy viên Ban Cán sự đảng Bộ, Phó Bí thư Đảng ủy Bộ, Bí thư Chi bộ, Vụ trưởng và 03 đại biểu bầu tại Đại hội). Kết quả Đại hội đã bầu 03 đồng chí: Lê Thanh Hà, Phó Bí thư Chi bộ, Phó Vụ trưởng; Nguyễn Cao Hiến, Chi ủy viên, Phó Vụ trưởng; Vũ Văn Ưng, Đảng viên, Chuyên viên chính, là những đại biểu chính thức của Chi bộ Vụ Tổ chức cán bộ dự Đại hội đại biểu Đảng bộ Bộ GTVT lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Xuân Nguyên

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)
  
Khách online:7219
Lượt truy cập: 121.598.914