Đại hội Đảng bộ bộ phận Văn phòng Tổng công ty Quản lý bay VN, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Thứ sáu, 05/06/2020 07:54 GMT+7

Đảng bộ bộ phận Văn phòng Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam cùng toàn thể cán bộ, nhân viên tiếp tục phấn đấu xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh, quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Ngày 03/6 vừa qua, tại trụ sở Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam, Đại hội Đảng bộ bộ phận Văn phòng nhiệm kỳ 2020-2025 chính thức diễn ra trong một ngày. Đồng chí Trần Mạnh Nam, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Tổng công ty đến dự và phát biểu chỉ đạo Đại hội.

Toàn cảnh Đại hội Đảng bộ bộ phận Văn phòng Tổng công ty nhiệm kỳ 2020-2025

Thực hiện Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng ủy Văn phòng Tổng công ty đã cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội theo từng năm, định kỳ theo quý, theo tháng và các nghị quyết chuyên đề để xây dựng chủ trương, biện pháp, tổ chức thực hiện sát với tình hình thực tế. Trình bày báo cáo chính trị tại Đại hội, đồng chí Nguyễn Thị Hoa, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Chánh Văn phòng Tổng công ty đã nhấn mạnh: Hiện nay, Đảng bộ Văn phòng có 03 chi bộ trực thuộc với 49 đảng viên. Trong nhiệm kỳ, các cấp ủy Đảng Văn phòng Tổng công ty đã tập trung lãnh đạo thực hiện tốt các mục tiêu Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2015- 2020 đã đề ra.

Văn phòng Tổng công ty đã hoàn thành tốt nhiệm vụ là cơ quan cơ quan tham mưu, giúp việc cho Lãnh đạo Tổng công ty trong công tác điều phối hoạt động của các cơ quan, đơn vị trong toàn Tổng công ty và trên các lĩnh vực: Đối ngoại, tổng hợp, thư ký, pháp chế, truyền thông, văn thư, lưu trữ, y tế, bảo tàng; công tác hành chính quản trị, cung ứng vật tư tại khối Cơ quan Tổng công ty. Thực hiện cơ cấu, bố trí sắp xếp lại nguồn nhân lực theo hướng tinh gọn, hiệu quả nâng cao năng suất lao động. Tích cực đổi mới áp dụng công nghệ thông tin trong các hoạt động của Văn phòng, nhằm không ngừng nâng cao chất lượng công tác tham mưu, giúp việc, công tác phục vụ ngày một chuyên nghiệp, hiệu quả. Tăng cường bồi dưỡng, đào tạo, chăm lo đời sống, đảm bảo chính sách cho người lao động được Đảng ủy Văn phòng thường xuyên lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt; các hoạt động văn hóa, tinh thần cho cán bộ, nhân viên được quan tâm.

Trong công tác xây dựng Đảng, Đảng bộ đã hoàn thành các chỉ tiêu đề ra. 100% tổ chức đảng và đảng viên trong Đảng bộ được kiểm tra, giám sát; 100% đảng viên được tham gia học tập, quán triệt, phổ biến, nghiên cứu Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, nghị quyết của Đảng ủy cấp trên và của Đảng ủy Văn phòng; 100% đảng viên xây dựng kế hoạch, đăng ký cam kết thực hiện có hiệu quả việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo chuyên đề hằng năm… Toàn Đảng bộ đã kết nạp được 14 đảng viên mới, vượt 17% so với mục tiêu của Đại hội đã đề ra.

Nhiệm kỳ 2020- 2025, Đảng ủy bộ phận Văn phòng Tổng công ty tiếp tục phát huy vai trò, trách nhiệm, xây dựng tinh thần đoàn kết, thống nhất cao; tăng cường sức mạnh lãnh đạo của cấp ủy các cấp trong Đảng bộ, tiếp tục đổi mới phương pháp lãnh đạo hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao là cơ quan cơ quan tham mưu, giúp việc cho Hội đồng thành viên và Tổng giám đốc về công tác điều phối hoạt động của các cơ quan, đơn vị trong Tổng công ty. Nâng cao chất lượng công tác tham mưu và triển khai thực hiện các nhiệm vụ: Đối ngoại, tổng hợp, thư ký, pháp chế, truyền thông, văn thư, lưu trữ, y tế, bảo tàng; công tác hành chính quản trị, cung ứng vật tư tại khối Cơ quan. Phấn đấu 100% đảng viên trong toàn Đảng bộ Công ty được nghiên cứu quán triệt các Nghị quyết của Đảng; triển khai có hiệu qủa Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội đảng bộ các cấp. 100% cấp ủy, tổ chức đảng trực thuộc xây dựng và thực hiện tốt Quy chế làm việc; xây dựng và thực hiện chương trình kiểm tra, giám sát bảo đảm chất lượng hiệu quả; hằng năm 100% tổ chức đảng xếp loại hoàn thành nhiệm vụ trở lên; phấn đấu kết nạp 8-10 đảng viên mới.

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, đồng chí Trần Mạnh Nam, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Tổng Công ty đã đánh giá cao và biểu dương những thành tích mà Đảng bộ Văn phòng đã đạt được trong nhiệm kỳ 2015 - 2020, đặc biệt là các tập thể, cá nhân đã có nhiều thành tích trong đợt phòng chống đại dịch Covid-19. Đồng tình với các nội dung phương hướng, nhiệm vụ trong Báo cáo chính trị của Đảng ủy Văn phòng Tổng công ty đã đề ra, đồng chí đề nghị Đảng ủy Văn phòng và toàn thể cán bộ, nhân viên tiếp tục phấn đấu xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh, trong đó tập trung mọi nguồn lực, trí tuệ để thực hiện thành công các chỉ tiêu, kế hoạch của công tác xây dựng Đảng giai đoạn 2020-2025. Nâng cao năng lực, sức chiến đấu của các chi bộ trong Văn phòng; thực hiện tốt công tác đào tạo huấn luyện cán bộ… gắn với triển khai thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị và thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua. Đồng chí cũng yêu cầu Đảng ủy Văn phòng Tổng công ty tập trung lãnh đạo, thực hiện nhiệm vụ chính trị trọng tâm của Văn phòng là đổi mới, nâng cao nhiệm vụ công tác tham mưu, giúp việc cho Hội đồng thành viên và Ban điều hành Tổng công ty; Thực hiện cải cách hành chính, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động Văn phòng; cải cách lề lối làm việc gắn với văn hóa doanh nghiệp hướng tới mục tiêu chung của Đảng bộ Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam đạt danh hiệu Anh Hùng lao động lần thứ 2.  

Ban chấp hành Đảng bộ nhiệm kỳ 2020-2025 ra mắt Đại hội

Đại hội bầu Ban chấp hành Đảng bộ bộ phận Văn phòng nhiệm kỳ 2020-2025 và tiến hành lấy phiếu giới thiệu nhân sự Bí thư Đảng ủy khóa mới, bầu đoàn Đại biểu đi dự Đại hội Đại biểu Đảng bộ Tổng Công ty 

Đại hội đã giành thời gian để tập trung thảo luận góp ý cho các văn kiện Đại hội Đảng cấp trên, phần lớn các ý kiến đã tập trung vào việc đề xuất các giải pháp thực hiện nhiệm vụ chính trị tại Văn phòng trên các lĩnh vực chuyên môn, công tác huấn luyện đào tạo, công tác giáo dục chính trị, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, việc đổi mới và nâng cao hiệu quả chuyên đề “Học tập và làm theo tư tưởng tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”.

Đại hội đã bầu Ban chấp hành Đảng bộ bộ phận Văn phòng nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 5 đồng chí và tiến hành lấy phiếu giới thiệu nhân sự Bí thư Đảng ủy khóa mới, bầu đoàn Đại biểu đi dự Đại hội Đại biểu Đảng bộ Tổng Công ty gồm 06 đại biểu chính thức, 01 đại biểu dự khuyết.Sau một ngày làm việc nghiêm túc, với tinh thần tập trung dân chủ, thực hiện theo đúng các nguyên tắc và quy định của Đảng, Đại hội đã nhất trí thông qua Nghị quyết Đại hội Đảng bộ bộ phận Văn phòng Tổng, khẳng định quyết tâm của toàn thể cán bộ, đảng viên Văn phòng Tổng công ty phát huy truyền thống đơn vị Anh hùng lao động, vượt mọi khó khăn, đoàn kết, thống nhất, thực hiện thắng lợi Nghị quyết của Đại hội đã đề ra.

Nguồn: VATM

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)
  
Khách online:1384
Lượt truy cập: 113562566