Kết quả hoạt động tăng cường thực thi Luật Phòng, chống tác hại thuốc lá và hưởng ứng Ngày Thế giới và Tuần lễ Quốc gia không thuốc lá năm 2020

Thứ sáu, 19/06/2020 09:22 GMT+7

Bộ GTVT vừa có Văn bản số 5793/BGTVT-CYT do Thứ trưởng Lê Anh Tuấn ký ngày 15/6/2020 gửi Bộ Y tế về việc báo cáo kết quả hoạt động tăng cường thực thi Luật Phòng, chống tác hại thuốc lá và hưởng ứng Ngày Thế giới không thuốc lá 31/5/2020; Tuần lễ Quốc gia không thuốc lá 25 - 31/5/2020.

Văn bản nêu rõ: Thực hiện Công văn số 2516/BYT-KCB ngày 07/5/2020 của Bộ Y tế về việc tăng cường thực thi Luật Phòng, chống tác hại thuốc lá và hưởng ứng Ngày Thế giới không thuốc lá 31/5/2020; Tuần lễ Quốc gia không thuốc lá 25 - 31/5/2020, Bộ GTVT báo cáo kết quả hoạt động tăng cường thực thi Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá và hưởng ứng Ngày Thế giới không thuốc lá 31/5/2020; Tuần lễ Quốc gia không thuốc lá (từ ngày 25-31/5/2020) trong ngành GTVT như sau:

Bộ GTVT có Văn bản số 4670/BGTVT-CYT ngày 15/5/2020 chỉ đạo các đơn vị trực thuộc triển khai các hoạt động hưởng ứng Ngày Thế giới không thuốc lá 31/5 và Tuần lễ Quốc gia không thuốc lá năm 2020 (từ ngày 25/5 - 31/5/2020); Mục tiêu nhằm tăng cường thực thi Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá tại các cơ quan, đơn vị ngành GTVT, nâng cao nhận thức về tác hại của việc hút thuốc lá đối với sức khỏe, môi trường; từ đó nâng cao trách nhiệm, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong công tác phòng, chống tác hại của thuốc lá tới toàn thể CBCNV, người lao động ngành GTVT.

Bộ GTVT đã yêu cầu các đơn vị thực hiện nghiêm Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá trong ngành GTVT, hưởng ứng Ngày Thế giới không thuốc lá 31/5 và Tuần lễ Quốc gia không thuốc lá năm 2020 bằng những hoạt động, nội dung cụ thể.

Các đơn vị đã kiện toàn Ban Chỉ đạo Phòng chống tác hại của thuốc lá tại đơn vị, xây dựng kế hoạch hoạt động phòng, chống tác hại thuốc lá hàng năm trình Thủ trưởng đơn vị phê duyệt và tổ chức thực hiện.

Lãnh đạo cơ quan, đơn vị trong toàn ngành gương mẫu thực hiện và vận động cán bộ, công chức viên chức và người lao động của cơ quan, đơn vị thực hiện các quy định của Luật PCTH thuốc lá và các văn bản hướng dẫn Luật. Chỉ đạo đưa nội dung phòng, chống tác hại của thuốc lá vào kế hoạch hoạt động hằng năm, đưa quy định cấm hút thuốc lá tại nơi làm việc vào quy chế nội bộ của cơ quan, đơn vị; vào tiêu chuẩn xét tặng danh hiệu thi đua, khen thưởng các cấp.

Tất cả các đơn vị đã phối hợp với tổ chức đoàn thể cùng cấp triển khai các hoạt động hưởng ứng Ngày Thế giới không thuốc lá 31/5 và Tuần lễ Quốc gia không thuốc lá năm 2020:

Cụ thể: 

- Treo băng rôn, khẩu hiệu hưởng ứng ngày Thế giới không thuốc lá 31/5 và Tuần lễ Quốc gia không thuốc lá tại cổng ra vào của đơn vị với nội dung thực hiện Luật Phòng, chông tác hại của thuốc lá và hướng đến chủ đề “Bảo vệ thanh thiếu niên khỏi tác động của việc quảng cáo các sản phẩm thuốc lá và sử dụng thuốc lá”.

Các khẩu hiệu được các đơn vị sử dụng nhiều như:

Mọi người có quyền được sống, làm việc trong môi trường không có khói thuốc lá.

Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động không hút thuốc tại nơi làm việc.

Sử dụng thuốc lá điện tử làm tăng nguy cơ mắc các bệnh về phổi và tim mạch.

- Rà soát và bổ sung các biển “Cấm hút thuốc” tại các vị trí dễ quan sát của lối ra vào khu nhà văn phòng, nhà xưởng sản xuất, trong hành lang và trong các phòng làm việc, nhà kho, khu vực chứa chất dễ gây cháy nổ. Không để gạt tàn tại khu vực có quy định cấm hút thuốc lá.

- Đa dạng hóa các hình thức truyền thông như: Đăng tải các văn bản pháp luật liên quan, video tuyên truyền về tác hại của thuốc lá trên website của các đơn vị, chuyển tải thông tin về tác hại của thuốc lá/thuốc lào/ thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng đối với sức khỏe; chia sẻ kinh nghiệm bỏ thuốc thành công; phát động xây dựng cơ quan không khói thuốc lá, ký cam kết giữa cơ quan, đơn vị với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động về việc thực hiện nghiêm quy định cấm hút thuốc lá tại nơi làm việc trong nhà...

Trên đây là kết quả các hoạt động tăng cường thực thi Luật Phòng, chống tác hại thuốc lá và hưởng ứng Ngày Thế giới không thuốc lá 31/5; Tuần lễ Quốc gia không thuốc lá năm 2020 của ngành GTVT, Bộ Giao thông vận tải gửi Bộ Y tế tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ./. 
 

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)
  
Khách online:1230
Lượt truy cập: 108595776