Chi bộ Vụ Đối tác công - tư tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2020 - 2022

Thứ năm, 25/06/2020 16:30 GMT+7

Chiều 25/6, tại Hà Nội, Chi bộ Vụ Đối tác công - tư tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2020 - 2022.
Dự Đại hội có các đồng chí: Nguyễn Nhật, Ủy viên Ban Cán sự đảng Bộ, Thứ trưởng Bộ GTVT (hiện đang sinh hoạt tại Chi bộ); Vũ Anh Tuấn, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Đảng ủy Bộ và toàn thể các đồng chí đảng viên đang sinh hoạt tại Chi bộ.

Đoàn Chủ tịch điều hành Đại hội

Báo cáo tại Đại hội về kết quả hoạt động của Chi bộ nhiệm kỳ 2017 - 2020, đồng chí Lê Kim Thành, Bí thư Chi bộ, Vụ trưởng Vụ Đối tác công - tư cho biết, trong nhiệm kỳ qua, Chi bộ thường xuyên tổ chức quán triệt, triển khai và tổ chức thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương, Đảng ủy cấp trên trong các buổi sinh hoạt chi bộ định kỳ; 100% đảng viên trong Chi bộ đều tham gia đầy đủ, tích cực các buổi học tập, quán triệt nghị quyết của Đảng.

Trong nhiệm kỳ 2017 - 2020, Chi bộ thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng, đã triển khai nghiêm túc theo hướng dẫn của Đảng ủy Bộ, trọng tâm là đổi mới phương thức hoạt động, nâng cao năng lực lãnh đạo của cấp ủy cơ sở; tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), gắn với thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Về phương hướng, nhiệm vụ của Chi bộ nhiệm kỳ 2020 - 2022, đồng chí Lê Kim Thành cho biết, Chi bộ tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, dân chủ, kỷ cương, kỷ luật trong Chi bộ; nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Chi bộ và vai trò tiên phong gương mẫu của từng cán bộ, đảng viên trong công tác tham mưu, đề xuất và tổ chức thực hiện các chương trình, kế hoạch hàng năm và nhiệm kỳ của Chi bộ; xây dựng chi bộ và đảng viên hàng năm đạt tiêu chuẩn từ “Hoàn thành tốt nhiệm vụ” trở lên, góp phần quan trọng vào việc thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ của Đảng bộ Bộ GTVT nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Trong nhiệm kỳ 2020 - 2022, Chi bộ tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) gắn với thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. 100% cán bộ, đảng viên đăng ký theo nghị quyết và thực hiện nghiêm túc việc ký cam kết không vi phạm 27 biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, suy thoái đạo đức, lối sống và biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; thực hiện kiểm tra, giám sát 100% đảng viên trong nhiệm kỳ và thực hiện đầy đủ các quy trình, quy định về công tác kiểm tra, giám sát. Công đoàn hàng năm đạt tiêu chuẩn vững mạnh; lãnh đạo xây dựng nếp sống văn minh công sở; thực hiện nghiêm túc Quy định trách nhiệm của cán bộ, công chức trong thi hành công vụ; quan tâm đời sống vật chất, tinh thần của cán bộ, đảng viên vào dịp lễ, tết...  

Đồng chí Nguyễn Nhật phát biểu tại Đại hội

Phát biểu tại Đại hội, đồng chí Nguyễn Nhật, Ủy viên Ban Cán sự đảng Bộ, Thứ trưởng Bộ GTVT yêu cầu cán bộ, đảng viên trong Chi bộ tiếp tục học tập, quán triệt thực hiện nghiêm túc các chỉ thị, nghị quyết của Đảng; đoàn kết, chủ động, đổi mới, phối hợp chặt chẽ với đồng chí, đồng nghiệp để hoàn thành nhiệm vụ được giao, xây dựng Chi bộ Vụ trở thành chi bộ vững mạnh của Đảng bộ Bộ GTVT.

Đồng chí Nguyễn Nhật yêu cầu Vụ đặc biệt quan tâm tới công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, đảng viên, công chức nhằm nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ; xây dựng người cán bộ, đảng viên gương mẫu, uy tín; phân công nhiệm vụ cho từng cán bộ, đảng viên; xây dựng chương trình hành động cụ thể; rà soát các dự án BOT đang còn tồn đọng; đồng thời tiếp tục thực hiện có hiệu quả các chương trình, kế hoạch đã đề ra, đảm bảo tiến độ, chất lượng, đúng quy trình, quy định.

Đồng chí Vũ Anh Tuấn, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Đảng ủy Bộ

 và Lãnh đạo Vụ Đối tác công - tư tặng hoa chúc mừng BCH Chi bộ Vụ nhiệm kỳ 2020 - 2022.

Tại Đại hội, các đồng chí đảng viên chính thức của Chi bộ đã bầu Ban Chấp hành Chi bộ Vụ Đối tác công - tư nhiệm kỳ 2020 - 2022 gồm 03 đồng chí; đồng chí Lê Kim Thành - Vụ trưởng được bầu giữ chức Bí thư Chi bộ; đồng chí Vũ Tuấn Anh - Phó Vụ trưởng được bầu giữ chức Phó Bí thư Chi bộ; đồng chí Nguyễn Ngọc Phương - Chuyên viên giữ chức Chi ủy viên.

Đại hội bầu 02 đồng chí là đại biểu chính thức của Chi bộ Vụ Đối tác công - tư dự Đại hội đại biểu Đảng bộ Bộ GTVT lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025 (Chi bộ Vụ Đối tác công - tư có 01 đại biểu đương nhiên). Tổng số đại biểu đương nhiên và đại biểu do Đại hội Chi bộ Vụ bầu đi dự Đại hội đại biểu Đảng bộ Bộ GTVT lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025 gồm 03 đồng chí.

Đồng chí Vũ Anh Tuấn, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Đảng ủy Bộ

 và các đ/c đảng viên trong Chi bộ Vụ Đối tác công - tư chúc mừng BCH Chi bộ Vụ nhiệm kỳ 2020 - 2022.

Xuân Nguyên

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)
  
Khách online:2064
Lượt truy cập: 106107937