Đảng bộ Cục Y tế GTVT tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2020 - 2025

Thứ sáu, 26/06/2020 15:10 GMT+7

Sáng 26/6, tại Hà Nội, Đảng bộ Cục Y tế GTVT tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XXIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025, với mục tiêu “Xây dựng tổ chức Đảng thật sự trong sạch, vững mạnh, phát huy vai trò tiền phong gương mẫu của cán bộ, đảng viên, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị trong toàn Đảng bộ nhiệm kỳ 2020 - 2025”.

Dự Đại hội có các đồng chí: Lê Anh Tuấn, Ủy viên Ban Cán sự đảng Bộ, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ, Thứ trưởng Bộ GTVT; Đỗ Nga Việt, Ủy viên Ban Cán sự đảng Bộ, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ, Chủ tịch Công đoàn GTVT Việt Nam; Ngô Văn Hiến, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Bộ, Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Bộ GTVT; Vũ Anh Tuấn, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Đảng ủy Bộ; 96 đảng viên đại diện cho hơn 400 đảng viên của 19 tổ chức cơ sở đảng trực thuộc Đảng bộ Cục.


Đồng chí Phạm Tùng Lâm, Bí thư Đảng ủy, Cục trưởng khai mạc Đại hội

Theo Báo cáo chính trị trình tại Đại hội, trong nhiệm kỳ 2015 - 2020, Đảng bộ Cục Y tế GTVT luôn nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Cán sự đảng Bộ, lãnh đạo Bộ, Đảng uỷ Bộ GTVT, Bộ Y tế, Công đoàn GTVT Việt Nam và sự phối hợp giúp đỡ, ủng hộ của các cơ quan, đơn vị trong và ngoài ngành GTVT.

Nhiều chủ trương, chính sách Đảng và Nhà nước được ban hành, tạo điều kiện thuận lợi cho các đơn vị phát triển. Cơ sở hạ tầng, trang thiết bị y tế tại các đơn vị từng bước được đầu tư, nâng cấp; đội ngũ cán bộ và thầy thuốc của y tế ngành GTVT được nâng cao cả về số lượng và chất lượng với tinh thần năng động sáng tạo, có phẩm chất đạo đức tốt, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị được giao.

Trong nhiệm kỳ 2015 - 2020, Đảng ủy Cục Y tế GTVT đã lãnh đạo chính quyền và các tổ chức đoàn thể tập trung lãnh đạo các nhiệm vụ trọng tâm của Đảng bộ, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ và rõ nét trên tất cả các lĩnh vực công tác của Cục. Trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, Đảng uỷ Cục đã lãnh đạo các tố chức đảng, cơ quan, đơn vị thực hiện nhiệm vụ chính trị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Công tác chính trị tư tưởng được các cấp ủy đảng đặc biệt quan tâm, xác định đây là nhiệm vụ hàng đầu của các tổ chức đảng và các cơ quan, đơn vị; nhiều giải pháp trong công tác chính trị tư tưởng được cấp ủy tích cực triển khai thực hiện chất lượng, hiệu quả. Thông qua việc thực hiện Nghị quyết TW 4 (khóa XI) và Chỉ thị số 05-CT/TW, nhận thức của cán bộ, đảng viên và quần chúng được nâng lên, góp phần cảnh báo, nhắc nhở và ngăn chặn có hiệu quả hiện tượng suy thoái chính trị tư tưởng, đạo đức, lối sống và nhũng biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”.

Công tác xây dựng Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tố chức đảng tiếp tục được quan tâm, nhất là nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ. Lãnh đạo, chỉ đạo triến khai thực hiện nghiêm túc các nghị quyết Trung ương Đảng, trọng tâm là Nghị quyết TW 4, gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị đã tạo được sự chuyển biến rõ rệt, nhất là tác động mạnh đến các cấp ủy, cán bộ, đảng viên trong thực hiện nhiệm vụ chính trị, công tác xây dựng Đảng; hoạt động của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy Cục từng bước được cải tiến theo hướng chủ động, quyết liệt và hiệu quả.

Đảng ủy Cục xây dựng và ban hành đầy đủ các chương trình làm việc, chương trình kiểm tra, giám sát của Đảng ủy và Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Cục đúng quy chế, quy định. Chú trọng nâng cao vai trò lãnh đạo của cấp ủy và người đứng đầu cấp ủy các cấp. Lãnh đạo các tổ chức đoàn thể hoạt động theo đúng điều lệ và phát huy vai trò của các tổ chức trong đơn vị, tổ chức nhiều phong trào có ý nghĩa thiết thực.


Toàn cảnh Đại hội đại biểu Đảng bộ Cục Y tế GTVT nhiệm kỳ 2020 - 2025

Về phương hướng, nhiệm vụ của nhiệm kỳ 2020 - 2025, Đảng ủy Cục Y tế GTVT xác định tập trung làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, nâng cao bản lĩnh chính trị, năng lực hoạt động thực tiễn và ý thức tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Nâng cao hơn nữa chất lượng chi bộ, chất lượng đội ngũ đảng viên. Tiếp tục sắp xếp, kiện toàn tố chức đảng nhằm phát huy mạnh mẽ vai trò lãnh đạo của các tổ chức đảng.

Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của Đảng, xác định công tác kiểm tra, giám sát là chức năng lãnh đạo quan trọng của các cấp ủy đảng; đưa công tác kiểm tra, giám sát của cấp ủy và ủy ban kiểm tra các cấp thành nhiệm vụ thường xuyên. Đẩy mạnh việc đổi mới nội dung và phương thức lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy; phát huy vai trò của các đoàn thể quần chúng, xây dựng tổ chức đảng, cơ quan, đoàn thể thực sự vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tô chức.

Tiếp tục thực hiện Nghị quyết TW 4 khóa XI về “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” và Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong Đảng bộ. Chỉ đạo thực hiện việc chuyển 16 cơ sở khám chữa bệnh về địa phương quản lý sau khi có Quyết định của Thủ tướng Chính phủ.

Phát biểu tại Đại hội, đồng chí Lê Anh Tuấn, Ủy viên Ban Cán sự đảng Bộ, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ, Thứ trưởng Bộ GTVT đã thay mặt Ban Cán sự đảng Bộ, Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ ghi nhận và đánh giá cao những kết quả mà tập thể cán bộ, đảng viên, viên chức, người lao đông trong toàn Đảng bộ Cục Y tế GTVT đã đạt được trong nhiệm kỳ 2015 - 2020, góp phần tích cực vào thành tích chung của Bộ và ngành GTVT.

Đồng chí Lê Anh Tuấn nhấn mạnh: Trong nhiệm kỳ 2020 - 2025, Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy Cục Y tế GTVT đã thực hiện tốt nhiệm vụ lãnh đạo, chỉ đạo các tổ chức y tế trong ngành GTVT thực hiện tốt công tác khám chữa bệnh, phòng chống dịch bệnh, bảo vệ môi trường, vệ sinh an toàn lao động và phòng chống bệnh nghề nghiệp cho người lao động của ngành GTVT và góp phần chăm sóc sức khỏe nhân dân trong khu vực, địa bàn cả nước.

Đặc biệt, trong công tác chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19, với nhiệm vụ Cục trưởng Cục Y tế GTVT làm Thường trực Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 Bộ GTVT (Trưởng ban Chỉ đạo là Thứ trưởng Lê Anh Tuấn), Cục Y tế GTVT đã tham mưu cho Lãnh đạo Bộ, Ban Chỉ đạo xây dựng kế hoạch phòng, chống dịch bệnh; chỉ đạo, triển khai quyết liệt các giải pháp hữu hiệu nhằm phòng ngừa, ngăn chặn và khống chế dịch bệnh, sẵn sàng ứng phó với các tình huống phòng, chống dịch và tổ chức triển khai, tuyên truyền, hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện.

Đồng chí Lê Anh Tuấn đề nghị Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy Cục Y tế GTVT tiếp tục tăng cường tình đoàn kết, với tinh thần quyết tâm cao nhất, nêu cao tính tiền phong, gương mẫu của người cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu trong thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng; chủ động, tích cực, sáng tạo trong thực hiện nhiệm vụ được giao; thực hiện tốt nguyên tắc tự phê bình và phê bình.

Đồng chí Lê Anh Tuấn đề nghị sau Đại hội này, Đảng ủy Cục Y tế GTVT nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu và vai trò hạt nhân chính trị của tổ chức đảng, từ những tồn tại, hạn chế của nhiệm kỳ trước, có kế hoạch kiểm điểm, khắc phục ngay từ đầu nhiệm kỳ mới, nhằm lãnh đạo hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị; thực hiện tốt Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Cục lần thứ XXIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025; góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Bộ GTVT lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025 và Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Đồng chí Lê Anh Tuấn và đồng chí Đỗ Nga Việt tặng hoa chúc mừng
Ban Chấp hành Đảng bộ Cục Y tế GTVT khóa XXIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Tại Đại hội, các đồng chí đảng viên chính thức đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ Cục Y tế GTVT khóa XXIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025 gồm 15 đồng chí (Ban Chấp hành Đảng bộ Cục khóa XXIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025 sẽ tổ chức phiên họp thứ nhất để bầu Ban Thường vụ, Bí thư, Phó Bí thư và Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Cục).

Đại hội tiến hành lấy phiếu giới thiệu chức danh Bí thư Đảng ủy Cục khóa XXIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đại hội bầu Đoàn đại biểu của Đảng bộ Cục Y tế GTVT khóa XXIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đi dự Đại hội đại biểu Đảng bộ Bộ GTVT lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025 gồm 10 đại biểu chính thức.

Xuân Nguyên

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)
  
Khách online:3142
Lượt truy cập: 113617146